Vær sikker på, at der altid er sundt og rent vand i ejendommen

Beboerne i etageejendomme er afhængige af en god og stabil vandforsyning. Guldager har i mere end 70 år leveret korrosionsbeskyttelse og vandbehandling til utallige ejendomme. Vi kender derfor udfordringerne i boligejendomme og har gjort det til vores speciale at levere komplette løsninger, hvor vi tænker på hele vandinstallationen. Vi kalder det intelligent vandbehandling.

Det betyder, at vi leverer både korrosionsbeskyttelse, blødgjort vand og bakterieforebyggelse til rigtig mange af vores kunder. Men vi leverer ikke kun selve anlæggene til at løse problemerne, vi sørger også for, at de er i drift døgnet rundt.

Hos Guldager er intelligent vandbehandling nemlig også effektiv service. Og vores omfattende serviceprogram giver dig mulighed for at indgå en serviceaftale, der passer præcist til dit behov.

Med en komplet løsning fra Guldager, inklusiv en løbende serviceaftale, kan vi sikre, at din vandinstallation er i drift døgnet rundt og leverer sundt og rent vand til beboerne.

Produkter og service går hånd i hånd – 360 graders tilgang til ejendomme

Alle mennesker er afhængige af en god og stabil vandforsyning. Især i ejendomme, hvor den enkelte beboer ikke har indflydelse på forsyningen, er man afhængig af og stoler på, at der er styr på det fra ejendommens side.

I flere generationer har Guldager A/S leveret vandbehandling og korrosionsbeskyttelse til tusindvis af ejendomme.

Korrosionsbeskyttelse, blødgjort vand og bakterieforebyggelse/bekæmpelse er nogle af vores nøgle kompetencer. Ikke bare levering af anlæggene, men også idriftsættelse og serviceaftaler, er en del af vores 360 graders koncept.

vandbehandling-ejendomme

Ring på +45 48 13 44 00 og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med vandbehandling i ejendommen.

fjern-kalk-fra-vandet

CASE: Investering tjent ind på under et år

Kalk i det varme vand gav store problemer med dårlig varmeøkonomi og kalk i perlatorer og på sanitet.

På en ejendom i København har Guldager installeret et ”UniSoft® Hydrus” blødgøringsanlæg i ejendommens varmecentral  til at afkalke det varme brugsvand til mere end 400 lejligheder. Udover færre problemer med tilstoppede perlatorer hos beboerne, opnåede ejendommen en besparelse på fjernvarmeudgifterne på mere end 20%.

Besparelsen blev opnået ved en betydelig forbedret afkøling af fjernvarmen, hvormed investeringen i blødgøringsanlægget var tjent ind på mindre end et år.

Oplever I nogle af disse problemer?

Tæring af varmtvandsrør og varmtvandsbeholder?

Årsagen:

Korrosion i rør/beholder

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse

Disse produkter kan løse det:

Unicat, Katodisk beskyttelse

Dårlig varmeoverførsel fra varmeveksler

Årsagen:

Tilkalket varmeveksler

Løsningen:

Udsyring af varmeveksler/forhindring af tilkalkning

Disse produkter kan løse det:

Udsyring, CalcFreeUniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Kalkbelægninger i varmtvandsrør og varmtvandsbeholder

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring af det varme vand

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus

Rødt vand eller slim i vandet

Årsagen:

Korrosion og kalk og bakterier

Løsningen:

Katolyse/elektrolyse, blødgøring, bakterieforebyggelse

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus, Unicat, UniControl, LegioControl®, Sundt Vand koncept

Der er ikke varmt vand i alle lejemål

Årsagen:

Cirkulationen er dårlig

Løsningen:

Regulering af ventiler

Disse produkter kan løse det:

Alpha-B ventil

Høje udgifter til vedligeholdelse pga. af pumper og ventiler

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Høje udgifter til returvarme

Årsagen:

Dårlig varmeoverførsel pga kalk

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Kalkbelægninger på sanitet og fliser

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Tilkalkede brusere og perlatorer

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Syge beboere (mistanke om bakterier i vandet)

Årsagen:

Legionellabakterier i vandet

Løsningen:

Bakterie forebyggelse

Disse produkter kan løse det:

LegioControl®, Beholderdesinfektion, Sundt Vand koncept

… så er det tid til, at der bliver kigget på vandet i ejendommen. Kontakt os eller læs mere om vores produkter nedenfor.

Profine® Ocra

Profine® Ocra er et engangsfilter, der fjerner hårdhed og filtrerer vandet ned til 0,5 μm ved brug af sølv-ioniseret Profine® Carbon Block teknologi.

Katolyse

Katolyse er Guldagers effektive teknologi til at beskytte mod korrosion i varmtvands-
beholdere og rørinstallationer.

UniRo 401 T -TC

UniRo 401 serien er udviklet specielt til gastronomi og industri. Anlægget er konstrueret specielt til glas- og serviceopvaskemaskiner, men kan også med stor fordel installeres andre steder.

Vandanalyse

Vi tilbyder flere former for vandanalyser baseret på forskellige analysemetoder.

Profine® Ice

Profine® Ice neutraliserer effekten af kalk i vandet, hvilket efterlader isterningerne gennemsigtige og klare.

UniSoft® IK

Den helt specielle filtermasse i UniSoft® IK er i stand til kun at ionbytte de mineraler i vandet, der danner stenbelægninger. 1,5–10 m³ pr. flaske.

UniRo 400–2400

UniRo 400-2400 til tekniske installationer, hvor effektivitet og reduktion af vandets salte og mineraler er af stor betydning.

UniControl

Styreenhed til regulering af korrosionsbeskyttelse i varmtvandsanlæg med beholder.

Profine® Lilac

Profine® Lilac reducerer de forbigående hårdheder i vandet og forbedrer kaffesmagen, hvilket sikrer en crema med perfekt farve og konsistens

Unicat®

Til installationer med varmeveksler eller rustfri stålbeholder med rørsystemer af galvaniseret stål.

FAQ – få svar på de mest almindelige spørgsmål

Er det nødvendigt med korrosionsbeskyttelse i dag?

Ja, selvom de fleste installationer i dag udføres i korrosionsbestandige materialer, er det stadig nødvendigt at beskytte stålbeholdere, sandfiltre m.v. Desuden er der titusindvis af installationer, der er udført i galvaniseret stål med mange år på bagen, der kan holde lige så mange år endnu med aktiv korrosionsbeskyttelse.

Når varmtvandsbeholderen fjernes, så behøver vi vel ikke korrosionsbeskyttelse?

Jo, husk at rørsystemet fortsat skal beskyttes mod korrosion.

Hvordan kan blødgøring forbedre driften?

Du undgår kalkaflejringer på varmelegemer og i pumper og ventiler. Og formindsker dermed udgifterne til vedligeholdelse.

Er det nødvendig at desinficere beholderen hvert år?

Ja, en årlig rensning af beholderen kombineret med desinfektion med klordioxid anbefales som det bedste middel mod Legionella.

Fjerner korrosionsbeskyttelse ikke kalk?

Nej, det forhindrer kun korrosion. Men kalken kan fjernes med et blødgøringsanlæg.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så ring til os på +45 48 13 44 00