Med erfaring helt tilbage til 1923 har vi teknologierne og kompetencerne til at håndtere totalløsninger inden for vandbehandling.

For at imødekomme helt specifikke krav til:

 • Vandkvalitet
 • Driftsøkonomi
 • Performance
 • Oppetid
 • Service og vedligeholdelse

går vi indledningsvis ind i en tæt dialog omkring de udfordringer og krav, kunden har. Vi introducerer løsningsmuligheder, og ud fra dem finder vi den helt rigtige løsning.

Højt kompetenceniveau

Kompetent rådgivning, projektering og dimensionering er grundelementer i vores projektsalg.

Totalløsninger kræver et højt teknologisk kompetenceniveau. Vores projektafdeling, der består af erfarne ingeniører og teknikere, har nøje kendskab til de parametre og processer, der indgår i denne type anlæg. Anlæggene designes og dimensioneres i tæt samarbejde med kunden ud fra:

 • Udbudsmateriale
 • Kravsspecifikationer
 • Vandanalyser osv.

Hele produktionsfasen kvalitetssikres gennem det koordinerede og direkte samarbejde mellem egen projekt- og produktionsenhed.

Kontakt os hvis du…

 • har brug for en totalløsning, der ligger ud over standard?
 • har brug for en vandkvalitet af en helt bestemt karakter?
 • søger kompetent sparring og rådgivning til at finde den rigtige løsning?
 • vil undgå dyr nedetid?

Guldager er din totalleverandør.

Sådan forløber processen

Under udbudsrunden

 • Udbudsmateriale

 • Sparring/rådgivning

 • Pre-engineering

 • Forventningsafstemning

 • Tilbudsfase

 • Forhandling

 • Kontrakt

 • Engineering

 • Produktion

 • FAT (Factory Acceptance Test)

Efter aftalen er indgået

 • Kommissionering

 • SAT (Site Acceptance Test)

 • Training on-site

 • Overtagelse

 • Performance test

 • After market service

 • Slid- og reservedele

 • Teknisk support

Case: Margam UK

Konvertering af træflis til energi kræver ultrarent vand

Som en del af et helt nyt biomassefyret energianlæg, blev Guldager valgt til at levere et fuldt redundant vandbehandlingssanlæg. Anlægget er placeret i Margam, Port Talbot i det sydlige Wales.

En kreativ løsning

Guldager har leveret en automatiseret plug & play-løsning, der kun kræver et minimum af tilpasning på site. Anlægget er dimensioneret til at levere 10 m3 ultrarent vand i timen.

traeaffald til ren energi
Peter-Borough-anlaeg

Case: Peterborough

Fra affald til energi

Som en del af en helt ny kraftværks installation, blev Guldager udvalgt til at levere ultrarent vand til kedlerne og blødt vand til SNCR.

Guldager har leveret en automatiseret plug & play-løsning; der nemt blev installeret på site. Anlægget består af

 • Forbehandling (aktivt kul- og blødgøringsfilter)
 • Omvendt osmose
 • CEDI®
 • Mixed bed filter

Case: Templeborough UK

Neutralisering og bortledning

Der bruges meget vand på et biomasse kraftværk, men der er også meget vand, der skal bortledes. Inden det kan ledes ud i kloakken, skal vandet behandles, så det overholder de lokale myndighedskrav.

På biomasse kraftværket i Templeborough skal der neutraliseres og bortledes op til 70 m3/t. Da Guldager A/S i forvejen har leveret vandbehandlingsanlægget til kraftværket, var det nærliggende at bede os om også at levere dette anlæg.

Guldager har leveret en fuldt automatiseret løsning, der blev tilpasset forholdene på stedet. Anlægget skal bl.a. kunne håndtere ned til minus 15 0C.

templeborough-vandbehandling-case

Anlægget består af:

 • Neddykkede spildevandspumper
 • Neutraliseringsanlæg (kemikalie doseringspumper)
 • pH- og temperatur målinger
 • Konstant niveauregulering
 • Styrings- og kontrolskabe

Har du spørgsmål? Vi er klar med råd og vejledning

Brug vores chat funktion her på siden eller kontakt os på +45 48 13 44 00 hvis du har spørgsmål eller ønsker besøg af vores konsulenter.

Vores servicecenter er også i kontakt med vores servicebiler, hvis du har brug for service af dit anlæg eller akut hjælp.