En moderne fjernvarmeproduktion udgør typisk en enorm anlægsinvestering,

som kan tabe unødig værdi, hvis vandbehandlingen på systemet ikke fungerer optimalt:

 • Belægningsdannelse
  Dette er et velkendt problem i fjernvarmeanlæg. Hvad enten belægningerne skyldes korrosionsprodukter eller indtrængning af råvand, vil aflejringerne bevirke forhøjet forbrug af energi, risiko for korrosion, problemer med tilstopning af anlægsdele samt risiko for mikrobiologisk vækst.

 

 • Korrosion
  Korrosion i fjernvarmesystemer kan skabe store omkostninger for fjernvarmeværket. På den korte bane kan tæringer af vitale anlægsdele hos værket eller hos forbrugerne betyde driftsgener og omkostninger. Gennem den lange tidshorisont, hvor distributionsnettet skal være operativt, vil selv svagt for-højede korrosionsrater i sidste ende ramme værket økonomisk hårdt.
 • Mikrobiologisk væskt
  Fjernvarmeværkernes fokus på energieffektivitet betyder, at temperaturerne i systemerne generelt har en faldende trend. Lavere temperaturer betyder risiko for mikrobiologisk vækst med biologisk betinget korrosion og flowproblematikker til følge.

 

 • Slamdannelse
  Akkumuleringstanke er en særlig sårbar anlægsdel på det moderne fjernvarmeværk. Slamdannelse er en nærværende risiko, og de lave vandhastigheder øger risikoen for korrosion og mikrobiologisk vækst.

Det er derfor særdeles vigtigt, at fjernvarmesystemets vand er af rette kvalitet.

 

Guldager

Guldager AdditiveCare – Fjernvarmesystemer

Guldager AdditiveCare er en samlet løsning af vandbehandling til fjernvarmesystemer, så værkernes daglige drift og produktion er sikret mod driftsgener – hvilket også er til gavn for de langsigtede investeringer.

AdditiveCare programmet indeholder en serie af vandbehandlingsadditiver, som er udviklet specielt til at imødegå fjernvarmeoperatørens vandbehandlingsmæssige udfordringer:

 • Iltbindingsmidler til korrosionsbeskyttelse og promovering af passivering
 • Belægningsinhibitorer til at forhindre belægningsdannelse og energitab ved råvandsindtrængning
 • Slamdispergergatorer til beskyttelse mod tilslamning af vekslere og slam i akkumuleringstanke
 • Produkter til fjernelse af eksisterede belægninger under normal drift
 • Mikrobiocider til kontrol af bakteriel vækst

I får altid først en indledende, grundig gennemgang af jeres fjernvarmeanlæg, så alle aspekter og problematikker i driften bliver kortlagt – både de tekniske og økonomiske.

Teknologierne i AdditiveCare programmet kombineres med Guldagers store sortiment indenfor vandbehandlingsanlæg, doserings- og reguleringsudstyr, analyse- og laboratorie ydelse samt vores store servicekatalog. Herved opstår en samlet løsning, som giver en optimal drift af jeres fjernvarmesystem uden driftsforstyrrelser og med optimal driftsøkonomi.

Det er en total-løsning, hvor I får én samlet leverandør af anlæg, udstyr, additiver, rådgivning og service.
Kort sagt: One-point-of-contact.

Fordelene for jer er mange:

 • Minimering af vandtab
 • Optimalt energiforbrug
 • Minimalt vedligehold
 • Beskyttelse af anlægsinvestering
 • Optimal drift hos forbrugere
 • Minimering af lækager

One-point-of-contact

Læs mere om jeres fordele ved at have Guldager som One-point-of-contact leverandør i for-
bindelse med vandbehandling til fjernvarmesystemer.

Kom godt i gang

 

Få mere at vide om, hvordan I kommer godt i gang med Guldager AdditiveCare – den effektive vandbehandling til fjernvarmesystemer.

Brug vores chat funktion her på siden eller kontakt os på +45 48 13 44 00 hvis du har spørgsmål eller ønsker besøg af vores konsulenter.

Vores servicecenter er også i kontakt med vores servicebiler, hvis du har brug for service af dit anlæg eller akut hjælp.