Kvaliteten og knaphed på vores vand i dag kræver vandbehandling

Der kan være mange årsager til, at vi ønsker at behandle vores vand.

  • Ringe vandkvalitet
  • Vandmangel
  • Kalkens skadelige påvirkning af maskiner og udstyr
  • Ønske om kalkfrit brugsvand
  • Specielle krav til en kaffesmag
  • Krav til en bestemt vandkvalitet til en proces eller produktion
  • Bakterier i vandinstallationen

Ud fra den vandkvalitet som kunden ønsker og afhængig af den vandkilde (overfladevand, grundvand, havvand, postevand), der er til rådighed på stedet, sammensætter vi den løsning, der kan give det ønskede resultat. Løsningen kan bestå af en enkelt proces fx blødgøring, hvis vi kun vil fjerne kalken, eller en sammensat løsning der indeholder flere trin fra forbehandling til efterbehandling.

Vores mangeårige erfaring og knowhow indenfor vandbehandling gør, at vi kan sammensætte teknologierne, så vi har mulighed for at tilpasse os kundernes ønsker og behov.

Se også mere om vandbehandling til:

Produkter til vandbehandling

Når vi omtaler vandbehandling, mener vi de processer, vi benytter for at kunne levere den vandkvalitet, som du efterspørger. Vores program indenfor vandbehandling er meget omfattende og indeholder bl.a.:

Unifill Gold

Unifill Gold fjerner dårlig lugt og uønsket smag i vandet samt reducerer eventuelle klorforbindelser og filtrerer ned til 0,1 micron.

Profine® ZERO

Profine® ZERO professional er det ideelle omvendt osmose anlæg, når der skal bruges mindre mængder af meget rent vand. Ydelse op til 24 l/t. Op til 3 liter det første minut.

HYDRO:BOX 7M

HYDRO:BOX 7M er designet til at levere en høj ydelse baseret på forfiltrering med højt flow og flere større membraner. Ydelse op til 480 l/t @ 15 0C ingen bufferkapacitet.

HYDRO:BOX 5M

HYDRO:BOX 5M er designet til at levere en høj ydelse baseret på forfiltrering med højt flow og flere større membraner. Ydelse 300 l/t @ 15 0C 8 liter bufferkapacitet.

EASY:WASH

Omvendt Osmose anlæg med højt flow og høj buffer kapacitet. Ydelse 120 l/t @ 15 0C 8 liter bufferkapacitet.

EASY:FAST

EASY:FAST er et omvendt osmoseanlæg med indbygget tryktank. Ydelse 140 l/t @ 15 0C 4 liter bufferkapacitet.

EASY:DEMI

Omvendt osmose anlæg med indbygget (engangs)filter til fremstilling af totalt afsaltet vand <0,1 µS/cm. Ydelse cirka 100 l/t. Separat ledningsevnemåler for permeat og demineraliseret vand. Filterkapacitet ved normal drift på 20-25 m3 inden det skal skiftes.

Hyprolyser iSEC

Elektrolysebaseret desinfektionssystem til løbende forebyggelse af Legionella i varmtvandsinstallationer – kun ved brug af salt, vand og strøm.

BRITA PURITY

Genbrugsfiltre der anvender den helt nye Purity teknologi, der giver optimal vandkvalitet og høj produktsikkerhed. Op til 6 m³ pr. flaske.

UniSoft® Mini

Et mængdestyret blødgøringsanlæg, som fungerer uden elektricitet. 20–25 ltr./min.

UniSoft® AK

Afkarboniseringsanlæg, der fjerner hårdheden i vandet og ca. halvdelen af restmineralsaltene. Ombytningsanlæg. 4-8 m³ pr. filter.

CalcFree og CalcFree Pro

CO2 doseringsanlæg, der forhindrer udfældning af kalk – primært i industrielle vekslere med stort forbrug og høje temperaturer. Men der kan også være fordele for beholdere og rørstræk med systemet.

UniSoft® 9000

Et duplex anlæg er det rigtige valg, når der er behov for kontinuerlig levering af blødt vand i store mængder. 2–15 m³/t.

UniRo 401 T -TC

UniRo 401 serien er udviklet specielt til gastronomi og industri. Anlægget er konstrueret specielt til glas- og serviceopvaskemaskiner, men kan også med stor fordel installeres andre steder.

UniRo 4000-20000

Velegnet til den store installation, der stiller høje krav til vandkvalitet og kapacitet. 4–20.000 ltr./t.

UniRo 400–2400

UniRo 400-2400 til tekniske installationer, hvor effektivitet og reduktion af vandets salte og mineraler er af stor betydning.

UniRo 150-450 C

UniRo 150-450 C kabinetanlæg til perfekt opvask. Fra 150-450 ltr./t med et reservoir fra 35-80 ltr.

EDI

Elektrodeionisering anvendes til efterbehandling af permeatet fra RO anlægget til at producere demineraliseret vand.

UniFilter

Automatisk filterløsning forhindrer tilstopning af dyser og ventiler.

Mixed Bed filter

Et mixed bed filter finpolerer demineraliseret vand fra fx et EDI anlæg, så de sidste mineraler og salte fjernes fra vandet.

CatoRec

Anlæg til genvinding af lettere belastet drænvand fra for eksempel køletårne. Genvinding på op til 75% er mulig under normale omstændigheder.

Dosering

Guldager tilbyder et fuldt program i kemikalier og doseringsudstyr til industrien. Køletårne, varmeanlæg, hedtvands- og dampanlæg m.v. Specialister i total-løsningsaftaler; også med kort løbetid.

Glykol

Effektive longlife glykoler i høj kvalitet til de fleste systemer i et bredt temperaturområde.

Alpha-B

Dynamisk strengreguleringsventil til varmt brugsvand specielt til regulering af flow.

Har du spørgsmål? Vi er klar med råd og vejledning

Brug vores chat funktion her på siden eller kontakt os på +45 48 13 44 00 hvis du har spørgsmål eller ønsker besøg af vores konsulenter.

Vores servicecenter er også i kontakt med vores servicebiler, hvis du har brug for service af dit anlæg eller akut hjælp.