Opnå bedre lønsomhed og konkurrenceevne i fremstillingsindustrien

Fremstillingsindustrien dækker en meget bred vifte af industriproduktioner.

Fælles for disse virksomheder er, at de ofte anvender vand i forbindelse med fremstillingsprocesser, som genererer varme. Fjernelse af denne overskudsvarme foregår oftest med vand som medie, da vands kapacitet til at optage varme er høj og ressourcen er billig. I nogle anvendelser frostsikres systemerne med glycol. I andre processer har fremstillingsproduktionerne et behov for opvarmning; Denne proces sker i nogle virksomheder via systemer med varmt/hedt vand, mens andre anvender dampproduktion.

Driftssikkerheden af systemerne til køling og opvarmning er af særdeles stor betydning, da effektiviteten har direkte effekt på virksomhedens driftsøkonomi, idet manglende kapacitet resulterer i nedsat output.

Vandbehandlingens kvalitet hos fremstillingsvirksomheden har derfor en meget stor betydning for virksomhedens lønsomhed og konkurrenceevne.

Virksomhedens miljøpåvirkning – ressourceforbrug og CO2-emission – kommer i stigende grad i fokus, hvor miljøpåvirkningen af den enkelt producerede enhed bliver et nøgletal af betydning for virksomhedens kunder. Den optimale, effektive vandbehandling sikrer den minimale miljøpåvirkning.

Guldager – jeres full service provider

Med Guldagers 360° leveringsprogram kan fremstillingsindustrien dække sit behov for vandbehandling og korrosionsbeskyttelse med kun én leverandør.

Branche-ikon-fremstillingsindustri

Kontakt os på +45 48 13 44 00 og få en professionel og uforpligtende snak om jeres behov.

Hydrus-til-procesindustrien

CASE: Helt rent vand med markant besparelse

I fødevareindustrien stilles store krav til kvaliteten af procesvand. På et større slagteri i Jylland har Guldager installeret en serie af ”UniSoft® Hydrus” blødgøringsanlæg til at sikre rent og kalkfrit procesvand.

Det bløde vand er afgørende for at opnå optimal rengøring i slagteprocessen med mindst muligt forbrug. Samtidig sker der ikke aflejring af kalk på fliser og udstyr, så den daglige rengøring bliver lettere.

Forbruget af vand til skylning på slagteriet var højt, og det var derfor afgørende, at netop Guldagers højeffektive Hydrus anlæg kunne reducere forbruget af salt og vand til regenerering i forhold til traditionelle blødgøringsanlæg.

Oplever I nogle af disse problemer?

… så er det tid til, at der bliver kigget på vandet i ejendommen. Kontakt os eller læs mere om vores produkter nedenfor.

Har du problemer med slamaflejringer i dit køleanlæg?

Årsagen:

Partikler fra luften vaskes ud i køletårnet

Løsningen:

En filterløsning

Disse produkter kan løse det:

UniFilter, posefilter, sandfilter

Er dit vandforbrug til dræning fra køletårnet for højt?

Årsagen:

Høj fordampning af kølevandet

Løsningen:

Genanvendelse af drænvand op til 75 %

Disse produkter kan løse det:

CatoRec

Tæring af varmtvandsrør og varmtvandsbeholder?

Årsagen:

Korrosion i rør/beholder

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse

Disse produkter kan løse det:

UniCat®, katodisk beskyttelse

Kalkbelægninger i varmtvandsrør og -beholder

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring af det varme vand

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus

Rødt vand eller slim i vandet

Årsagen:

Korrosion, kalk og bakterier

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse, blødgøring, bakterieforebyggelse

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus, Unicat®, UniControl, LegioControl®, Sundt Vand koncept

Høje udgifter til vedligeholdelse fx til pumper og ventiler

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Høje udgifter til returvarme

Årsagen:

Dårlig varmeoverførsel pga kalk

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus, CalcFree

Kalkbelægninger på arbejdsflader

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Delta-p® (Grünbeck) blødgøring

Drikkevandsgodkendt blødgøringsanlæg til større ejendomme og mindre industri. 5-20 m³/t

UniSoft® 9100

Et duplex anlæg er det rigtige valg, når der er behov for kontinuerlig levering af blødt vand i store mængder. 2–15 m³/t.

Dosering

Guldager tilbyder et fuldt program i kemikalier og doseringsudstyr til industrien. Køletårne, varmeanlæg, hedtvands- og dampanlæg m.v. Specialister i total-løsningsaftaler; også med kort løbetid.

EASY:DEMI

Omvendt osmose anlæg med indbygget (engangs)filter til fremstilling af totalt afsaltet vand <0,1 µS/cm. Ydelse cirka 100 l/t. Separat ledningsevnemåler for permeat og demineraliseret vand. Filterkapacitet ved normal drift på 20-25 m3 inden det skal skiftes.

CalcFree Pro

CO2 doseringsanlæg, der forhindrer udfældning af kalk – primært i industrielle vekslere med stort forbrug og høje temperaturer. Men der kan også være fordele for beholdere og rørstræk med systemet.

Glykol

Effektive longlife glykoler i høj kvalitet til de fleste systemer i et bredt temperaturområde.