UniControl

Den intelligente styreenhed

Guldagers styreenhed Unicontrol giver store fordele i forbindelse med styring og overvågning af anlæg til korrosionsbeskyttelse.

  • Minimal adgang til anlæg
  • Ingen aflæsningsprocedurer
  • Straksalarm ved uregelmæssigheder
  • Opsamling af flere data fra driften
  • Fremtidssikret løsning

UniControl giver mulighed for en helt ny kommunikation med enheden. Et integreret GSM modul kan sende og modtage driftsinformationer, hvilket giver mulighed for at overvåge korrosionsbeskyttelsen uden ressourcekrævende aflæsningsprocedurer.

Den tilsynsførende kan informeres om fejl via sms. Samtidig adviseres Guldagers egne systemer om driftsproblemer. For driftsjusteringer kan GSM kommunikation anvendes til at modtage nye driftsdata til anlægget.

Vil du vide mere? Ring på +45 48 13 44 00 (man-tor kl. 8-16 og fre 15.30)

Anvendelse

sportshal

Idrætshaller

Svoemmehal

Svømmehaller

01.

Funktionalitet

UniControls primære funktion er fortsat at forsyne beholder og aluminium med den nødvendige effekt til katodisk beskyttelse og opløsning af aluminium.

På komponentsiden er UniControl opgraderet på samtlige moduler og har derudover fået forøget fleksibiliteten i forbindelse med sammensætning af modulerne. UniControls fulde fleksibilitet sikrer, at styre-enheden konstrueres specifikt til den aktuelle opgave.

02.

Nem dokumentation

UniControl opsamler driftsdata i enheden, der kan bruges til dokumentationsformål, fejlfinding eller driftsoptimering. Ud fra de forskellige parametre kan det vurderes, om der er risiko for bakterievækst og om beskyttelse af beholder og rørsystem er optimal.

03.

Fuld kontrol og fleksibilitet

UniControl er en forbedring af de løsninger, som er på markedet i dag. Effekten på hvert modul er øget til 0-25V og 0-5A, hvilket sikrer tilstrækkelig høj regulering af strøm uden begrænsning i max spænding.

Den galvaniske adskillelse af udgangene sikrer fuld kontrol over separate kredse for Al opløsning og katodisk beskyttelse af beholder.

For at fastholde universaltankegangen er der både vandmålerindgang og potentialemålecelle indgang på samtlige moduler. Dette giver flere muligheder for at vælge rette kontrolparameter.

04.

Brugervenligt design

UniControl fremstår designmæssigt med en moderne, æstetisk kant og alligevel neutral. Det nye 2 linjers display viser bl.a. aktuelle, relevante driftsinformationer.

05.

Fremtidssikret

UniControl er opbygget som universalmodel for samtlige løsninger til korrosionsbeskyttelse. UniControl indeholder kun 2 forskellige moduler:

  • Kontrolmodul
  • Regulatormodul

Samtlige skabe består af ét kontrolmodul og her tilhørende op til 6 stk. regulatormoduler. Hvert styrekabinet kan rumme 3 regulatormoduler.

06.

Høj kvalitet og nem service

Forenkling sikrer høj kvalitet og effektivitet i service. For at sikre en enhed som er let at servicere, er modulerne i UniControl placeret lodret stående med monteringsclips, dermed er modulskift hurtigt og nemt.

Kabler er samlet i aftagelige klemrækker, der letter kabelmonteringen.

Regulering af parametre og opsætning af konfiguration foregår i displayets menustruktur, der kan tilgås ved tilkobling af PC til skab via RS232 eller via remote service.

07.

Remote service

Driftsmedarbejdere og servicebiler kan spare turen til anlæg. Med det indbyggede GSM-modul kan UniControl tilgås via Remote Service.

Remote Service giver dig som standard én årlig funktionsrapport via mail, samt en SMS til valgfrit mobilnummer (fx varmemester eller CTS-anlæg) ved normale funktionsalarmer. Remote Service kan udvides (tilvalg) til fremsendelse af funktionsrapport 4 gange om året med udvidet rapportering af opsamlede data samt alle indkomne alarmer.

Via Remote Service kan Guldager sende opsætningsdata til enheden, hvis der skal foretages ændringer i opsætning , og sende opdateringer til firmware, når fx nye versioner eller ændringer/rettelser frigives. Naturligvis som en del af serviceaftalen.

Har du spørgsmål? Vi er klar med råd og vejledning

Brug vores chat funktion her på siden eller kontakt os på +45 48 13 44 00 hvis du har spørgsmål eller ønsker besøg af vores konsulenter.

Vores servicecenter er også i kontakt med vores servicebiler, hvis du har brug for service af dit anlæg eller akut hjælp.