Lavt miljøaftryk og ensartet høj vandkvalitet

Produktioner i den pharmaceutiske og kemiske industri har behov for vandbehandling af høj og ensartet kvalitet mange steder i deres processer.

Grundlæggende indgår vand med specifikke renhedskrav direkte i mellem- og slutprodukter i denne type industrier. Vandbehandlingsanlæg af høj kvalitet, som konstant leverer vand med den rette sammensætning, er således essentiel for pharmaceutiske og kemiske produktioner.

Branchens produktioner er typisk kendetegnet ved et stort behov for at opvarme, nedkøle eller fastholde temperaturer under produktionsprocessen. Kendetegnende er da også vigtigheden af effektiv og pålidelig køling og opvarmning, da manglende kapacitet ikke kun nedsætter produktionsanlæggets output, men også kan direkte påvirke det færdige produkts kvalitet og i værste fald føre til kassation af produkter.

Derfor er pålidelighed vandbehandling af køle-, varme- og dampanlæg af største prioritet, så produktionsprocessen altid har effektiv køling og opvarmning til rådighed. Vandbehandlingen skal i alle situationer sikre anlæggene mod korrosion, aflejringsdannelse og mikrobiologisk vækst. Samtidig stilles store krav til de anvendte produkters kvalitet, hvor branchespecifikke godkendelser skal overholdes.

Det store forbrug af vand og energi i denne type industri betyder, at der er stort fokus på at reducere forbruget og dermed produktionens samlede miljøaftryk. Vandbehandlingen er vigtig faktor i at sikre optimalt lavt vand- og energiforbrug samt minimere udledningen af drivhusgasser.

Guldager – jeres full service provider

Med Guldagers 360 ° leveringsprogram kan pharma og kemiske industriproduktioner dække deres behov for vandbehandling og korrosionsbeskyttelse med kun en leverandør.

Branche-ikon-pharma-og-kemisk-industri

Kontakt os på +45 48 13 44 00 og få en professionel og uforpligtende snak om jeres behov.

Hydrus-til-procesindustrien

CASE: Helt rent vand med markant besparelse

I fødevareindustrien stilles store krav til kvaliteten af procesvand. På et større slagteri i Jylland har Guldager installeret en serie af ”UniSoft® Hydrus” blødgøringsanlæg til at sikre rent og kalkfrit procesvand.

Det bløde vand er afgørende for at opnå optimal rengøring i slagteprocessen med mindst muligt forbrug. Samtidig sker der ikke aflejring af kalk på fliser og udstyr, så den daglige rengøring bliver lettere.

Forbruget af vand til skylning på slagteriet var højt, og det var derfor afgørende, at netop Guldagers højeffektive Hydrus anlæg kunne reducere forbruget af salt og vand til regenerering i forhold til traditionelle blødgøringsanlæg.

Oplever I nogle af disse problemer?

… så er det tid til, at der bliver kigget på vandet i ejendommen. Kontakt os eller læs mere om vores produkter nedenfor.

Har du problemer med slamaflejringer i dit køleanlæg?

Årsagen:

Partikler fra luften vaskes ud i køletårnet

Løsningen:

En filterløsning

Disse produkter kan løse det:

UniFilter, posefilter, sandfilter

Er dit vandforbrug til dræning fra køletårnet for højt?

Årsagen:

Høj fordampning af kølevandet

Løsningen:

Genanvendelse af drænvand op til 75 %

Disse produkter kan løse det:

CatoRec

Tæring af varmtvandsrør og varmtvandsbeholder?

Årsagen:

Korrosion i rør/beholder

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse

Disse produkter kan løse det:

UniCat®, katodisk beskyttelse

Kalkbelægninger i varmtvandsrør og -beholder

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring af det varme vand

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus

Rødt vand eller slim i vandet

Årsagen:

Korrosion, kalk og bakterier

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse, blødgøring, bakterieforebyggelse

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus, Unicat®, UniControl, LegioControl®, Sundt Vand koncept

Høje udgifter til vedligeholdelse fx til pumper og ventiler

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Høje udgifter til returvarme

Årsagen:

Dårlig varmeoverførsel pga kalk

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus, CalcFree

Kalkbelægninger på arbejdsflader

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Katolyse

Katolyse er Guldagers effektive teknologi til at beskytte mod korrosion i varmtvands-
beholdere og rørinstallationer.

Katodisk Beskyttelse

Til jernbeholdere med korrosionsbestandigt rørsystem. Kan kombineres med Unicat® og UniControl.

Unicat®

Til installationer med rørsystemer af galvaniseret stål, med veksler eller små beholdere, hvor det ikke er muligt at montere katoder.