Dampkedler er en essentiel del af produktionen i mange virksomheder. Driftssikkerhed er derfor bydende nødvendig.

Korrekt vandbehandling er vigtigt – for manglende fokus på vandkvaliteten i dampkedelsystemet kan betyde driftsgener:

 • Belægning og slamdannelse
  Belægning og slamdannelse er kendte gener, når vandbehandlingen er suboptimal. Slam og aflejringer bevirker forhøjet forbrug af brændsel, og forårsager samtidig stress af dampkedlens konstruktionsmaterialer. Belægninger i dampkedlen nedsætter anlæggets levetid.

 

 • Høje korrosionsrater
  Høje korrosionsrater i kondensatsystemet ses ofte i dampkedelanlæg med reparationsopgaver og driftstab til følge. De opløste metaller i korrosionsprocessen tilbageføres til kedelanlægget, hvor de kan forårsage belægninger, nedsætte energieffektivitet og forhøje korrosionsraten.
 • Risiko for korrosion
  Dampkedelanlæg er særdeles sårbare overfor korrosion forårsaget af ilt. Valget af den rette iltbindingsteknologi er vigtig; Ineffektiv iltbinding kan betyde hurtig gennemtæring af fødevandsbeholder, pumper og ledninger samt af selve kedlen. Den forkerte iltbinder kan også føre til forøget bundblæsning med unødigt energitab til følge.

 

 • Driftsgener
  Alvorlige driftsgener som eksempelvis skumning, stødkogning samt produktion af våd damp opstår oftest som følge af manglende kontrol med kedelvandets kvalitet. Det optimale vandbehandlingsprogram holder de afgørende parametre under kontrol og sikrer den optimale drift.

 

Det er derfor særdeles vigtigt, at dampkedelanlæggets vand er af rette kvalitet.

 

Guldager

Guldager AdditiveCare – Dampkedler

Guldager AdditiveCare er en samlet løsning af vandbehandling til dampkedelsystemer, så der hele tiden er sikret damp til rådighed og produktionsstop undgås.

AdditiveCare programmet indeholder en lang række hjælpestoffer – alle fødevaregodkendt – som er særligt sammensat med henblik på at undgå driftsgener.

 • Iltbindingsmidler til korrosionsbeskyttelse af fødevandssystemer og kedler
 • Belægningsinhibitorer til at forhindre belægningsdannelse og energitab i kedlen
 • Produkter til fjernelse af eksisterede belægninger under normal drift
 • Alkaliseringsmidler til eliminering af syretæringer i kondensatnet
 • Iltbindingsmidler til beskyttelse mod ilttæring i kondensatnet
 • Multifunktionelle kombinationsprodukter

I får altid først en indledende, grundig gennemgang af jeres dampkedelanlæg, så alle aspekter og problematikker i driften bliver kortlagt – både de tekniske og økonomiske.

Teknologierne i AdditiveCare programmet kombineres med Guldagers store sortiment indenfor vandbehandlingsanlæg, doserings- og reguleringsudstyr, analyse- og laboratorie ydelse samt vores store servicekatalog. Herved opstår en samlet løsning, som giver en optimal drift af jeres dampkedelsystem uden driftsforstyrrelser og med optimal driftsøkonomi.

Det er en total-løsning, hvor I får én samlet leverandør af anlæg, udstyr, additiver, rådgivning og service.
Kort sagt: One-point-of-contact.

Fordelene for jer er mange:

 • Minimering af vandforbrug
 • Optimalt energiforbrug
 • Minimalt vedligehold
 • Minimal CO2-aftryk
 • Maksimal anlægsværdi
 • Minimering af Down-time

One-point-of-contact

Læs mere om jeres fordele ved at have Guldager som One-point-of-contact leverandør i for-
bindelse med vandbehandling til dampkedler.

Kom godt i gang

 

Få mere at vide om, hvordan I kommer godt i gang med Guldager AdditiveCare – den effektive vandbehandling til dampkedler.

Brug vores chat funktion her på siden eller kontakt os på +45 48 13 44 00 hvis du har spørgsmål eller ønsker besøg af vores konsulenter.

Vores servicecenter er også i kontakt med vores servicebiler, hvis du har brug for service af dit anlæg eller akut hjælp.