Effektiv desinfektion og kontrol af vandkvalitet i svømmehal og spa

Ikke to svømmebassiner er ens, når det kommer til desinfektion og kontrol af vandkvaliteten. Badebelastning, poolens type og størrelse, filtreringseffektivitet, lokal vandkvalitet; alle disse faktorer og mere skal overvejes, når man planlægger en ny pool eller større renoveringer.

Guldager har i samarbejde med vores leverandører over tre årtiers erfaring med kemisk dosering og kontrol af vandkvalitet i kommercielle pools og spa anlæg.

Ved hjælp af klorelektrolyse fremstilles desinfektionsvæsken på stedet kun ved brug af salt, vand og strøm. Desinfektionsvæsken kan så bruges til flere formål – for eksempel desinfektion af bassiner, men også desinfektion af brugsvandssystemer, til industrielle formål og lignende.

Guldager – jeres full service provider

Med Guldagers 360 ° leveringsprogram kan svømmehaller og spa’er dække deres behov for vandkontrol, filtrering og desinfektion med kun en leverandør.

Kontakt en salgskonsulent eller ring til os på +45 48 13 44 00 og få en professionel og uforpligtende snak om jeres behov.

Kontakt en konsulent

Ring +45 48 13 44 00 og hør, hvordan vi kan hjælpe.

Thomas Vartou

Area Sales & Support Manager

Hydrus-til-procesindustrien

CASE: Helt rent vand med markant besparelse

I fødevareindustrien stilles store krav til kvaliteten af procesvand. På et større slagteri i Jylland har Guldager installeret en serie af ”UniSoft® Hydrus” blødgøringsanlæg til at sikre rent og kalkfrit procesvand.

Det bløde vand er afgørende for at opnå optimal rengøring i slagteprocessen med mindst muligt forbrug. Samtidig sker der ikke aflejring af kalk på fliser og udstyr, så den daglige rengøring bliver lettere.

Forbruget af vand til skylning på slagteriet var højt, og det var derfor afgørende, at netop Guldagers højeffektive Hydrus anlæg kunne reducere forbruget af salt og vand til regenerering i forhold til traditionelle blødgøringsanlæg.

Oplever I nogle af disse problemer?

… så er det tid til, at der bliver kigget på vandet i ejendommen. Kontakt os eller læs mere om vores produkter nedenfor.

Har du problemer med slamaflejringer i dit køleanlæg?

Årsagen:

Partikler fra luften vaskes ud i køletårnet

Løsningen:

En filterløsning

Disse produkter kan løse det:

UniFilter, posefilter, sandfilter

Er dit vandforbrug til dræning fra køletårnet for højt?

Årsagen:

Høj fordampning af kølevandet

Løsningen:

Genanvendelse af drænvand op til 75 %

Disse produkter kan løse det:

CatoRec

Tæring af varmtvandsrør og varmtvandsbeholder?

Årsagen:

Korrosion i rør/beholder

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse

Disse produkter kan løse det:

UniCat®, katodisk beskyttelse

Kalkbelægninger i varmtvandsrør og -beholder

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring af det varme vand

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus

Rødt vand eller slim i vandet

Årsagen:

Korrosion, kalk og bakterier

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse, blødgøring, bakterieforebyggelse

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus, Unicat®, UniControl, LegioControl®, Sundt Vand koncept

Høje udgifter til vedligeholdelse fx til pumper og ventiler

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Høje udgifter til returvarme

Årsagen:

Dårlig varmeoverførsel pga kalk

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus, CalcFree

Kalkbelægninger på arbejdsflader

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

chloriDOS® iOX®

chloriDOS® iOX® er et doseringssanlæg, der bekæmper Legionella i vandbårne systemer.

Hyprolyser iSEC

Elektrolysebaseret desinfektionssystem til løbende forebyggelse af Legionella i varmtvandsinstallationer – kun ved brug af salt, vand og strøm.