Guldagers Whistleblower-ordning

Som ansat, samarbejdspartner, leverandør og kunde hos Guldager har du med vores whistleblower-ordning mulighed for at rapportere tilfælde, hvor interne retningslinjer eventuelt ikke bliver overholdt, eller hvor nationale og internationale regler og love er blevet overtrådt.

Der er fuld fortrolighed og anonymitet, når du kontakter Guldagers eksterne whistleblower-advokat, og alle GDPR-regler bliver overholdt. Advokaten arbejder uafhængigt af Guldager og ansat ved det internationalt anerkendte auditerings-firma Ernst & Young.

Al dialog foregår udelukkende med Ernst & Young, når der indsendes en rapport. Dog får Guldagers ledelse besked om, at der er en anmeldelse og kan se anmeldelsen i anonymiseret form.

Guldagers bestyrelse modtager hvert kvartal en oversigt over eventuelt igangværende sager – herunder også en rapport over, hvilke indsatser Guldagers ledelse har sat i gang for at udbedre problemerne.

Rapporter hændelse

VIGTIGT. Det er ikke en bagatel at indsende en anmeldelse. Whistleblower-ordningen er til henvendelser af juridisk karakter, hvor regler og love ikke er blevet overholdt.

Whistleblower-ordningen er ikke til:

  • Ris og ros – vi vil meget gerne høre fra dig, men beder vi dig i stedet om at skrive til vores kundeservice.
  • Spørgsmål om whistleblower-ordningenkontakt os gerne direkte. Vi kan muligvis hjælpe dig med det, du vil anmelde hurtigere, end hvis der først skal sættes en undersøgelse i gang.