Optimal vandbehandling giver bedre drift og mindre CO2-aftryk på fjernvarmeanlægget

Moderne fjernvarmeproduktion udgør typisk en enorm anlægsinvestering, som kan tabe unødig værdi, hvis vandbehandlingen på systemet ikke fungerer optimalt. Vandbehandlingens effektivitet har både indflydelse på værkets nuværende drift, men samtidig skal værkets interessenter forholde sig til vandbehandlingens indflydelse på økonomien mange år ud i fremtiden.

Fjernvarmens anvendelse af vand som transportmedium for distribution af varmen betyder, at vandbehandlingens kvalitet har direkte indflydelse på fjernvarmens driftsresultat. Det være sig gennem effektiv udnyttelse af brændsel, vandtab og vedligehold. De seneste års fokus på bæredygtige energikilder har givet grobund for opførelsen af solfanger systemer, hvor glykolanvendelse stiller andre krav til vandbehandlingen.

Kraftvarme- og fjernvarmeværker er i dag en vigtig del af Danmarks infrastruktur; Forsyningssikkerhed og miljøpåvirkning er to nøgleområder for fjernvarmeproducenterne. En vandbehandling som sikrer fjernvarmeforsyningen mod korrosion, belægninger og slamdannelse sikrer både forsyningssikkerhed og reducerer miljøaftrykket gennem optimering af vand- og energiforbrug og dermed sikring af en produktion med lavest muligt CO2-aftryk.

Guldager – jeres full service provider

Med Guldagers 360 ° leveringsprogram kan fjernvarmeværker dække deres behov for vandbehandling og korrosionsbeskyttelse med kun en leverandør.

varmekraftværker vandbehandling

Kontakt os på +45 48 13 44 00 og få en professionel og uforpligtende snak om jeres behov.

Hydrus-til-procesindustrien

CASE: Helt rent vand med markant besparelse

I fødevareindustrien stilles store krav til kvaliteten af procesvand. På et større slagteri i Jylland har Guldager installeret en serie af ”UniSoft® Hydrus” blødgøringsanlæg til at sikre rent og kalkfrit procesvand.

Det bløde vand er afgørende for at opnå optimal rengøring i slagteprocessen med mindst muligt forbrug. Samtidig sker der ikke aflejring af kalk på fliser og udstyr, så den daglige rengøring bliver lettere.

Forbruget af vand til skylning på slagteriet var højt, og det var derfor afgørende, at netop Guldagers højeffektive Hydrus anlæg kunne reducere forbruget af salt og vand til regenerering i forhold til traditionelle blødgøringsanlæg.

Oplever I nogle af disse problemer?

… så er det tid til, at der bliver kigget på vandet i ejendommen. Kontakt os eller læs mere om vores produkter nedenfor.

Har du problemer med slamaflejringer i dit køleanlæg?

Årsagen:

Partikler fra luften vaskes ud i køletårnet

Løsningen:

En filterløsning

Disse produkter kan løse det:

UniFilter, posefilter, sandfilter

Er dit vandforbrug til dræning fra køletårnet for højt?

Årsagen:

Høj fordampning af kølevandet

Løsningen:

Genanvendelse af drænvand op til 75 %

Disse produkter kan løse det:

CatoRec

Tæring af varmtvandsrør og varmtvandsbeholder?

Årsagen:

Korrosion i rør/beholder

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse

Disse produkter kan løse det:

UniCat®, katodisk beskyttelse

Kalkbelægninger i varmtvandsrør og -beholder

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring af det varme vand

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus

Rødt vand eller slim i vandet

Årsagen:

Korrosion, kalk og bakterier

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse, blødgøring, bakterieforebyggelse

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus, Unicat®, UniControl, LegioControl®, Sundt Vand koncept

Høje udgifter til vedligeholdelse fx til pumper og ventiler

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Høje udgifter til returvarme

Årsagen:

Dårlig varmeoverførsel pga kalk

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus, CalcFree

Kalkbelægninger på arbejdsflader

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Katolyse

Katolyse er Guldagers effektive teknologi til at beskytte mod korrosion i varmtvands-
beholdere og rørinstallationer.

Katodisk Beskyttelse

Til jernbeholdere med korrosionsbestandigt rørsystem. Kan kombineres med Unicat® og UniControl.

Unicat®

Til installationer med rørsystemer af galvaniseret stål, med veksler eller små beholdere, hvor det ikke er muligt at montere katoder.