Kvalitetsgodkendt vand til føde- og drikkevareproduktioner

Vandbehandlingen i føde- og drikkevareproduktioner har stor indflydelse på de enkelte virksomheders evne til omkostningseffektivt at producere færdigvarer med stor fødevaresikkerhed.

Branchen stiller særlige krav til såvel vandbehandlingsanlæg og special additiver til vandkonditionering.

Ved vandbehandling af procesvand stilles høje krav til vandet kvalitet, og dermed også særlige godkendelseskrav, som vandbehandlingsanlægget skal overholde.

Samtidig har føde- og drikkevareproducenter et særligt behov for at opvarme og nedkøle deres produkter. Opfyldelse af dette behov er direkte forbundet til kvaliteten af den producerede vare.

Derfor har driften af anlæg til køling og opvarmning en essentiel betydning for virksomhedens drift. Driften af vandbehandlingen af køle- og kedelanlæg og opretholdelse af anlæggenes kapacitet har derfor direkte indflydelse på fødevaresikkerhed og driftens output.

Typisk har fødevarebranchen et stort forbrug af vand og energi, hvorfor optimering af ressourceforbruget i forbindelse med produktionen er af stor vigtighed for de enkelte virksomheder. Forbruget af ressourcer, miljøpåvirkning og CO2 udslippet bliver konstant vigtigere for føde- og drikkevareproduktionernes drift.

Guldager – jeres full service provider

Med Guldagers 360 ° leveringsprogram kan føde- og drikkevareproduktioner dække deres behov for vandbehandling og korrosionsbeskyttelse med kun en leverandør.

Branche-ikon-foedevare-og-drikkevareindustrien

Kontakt os på +45 48 13 44 00 og få en professionel og uforpligtende snak om jeres behov.

Hydrus-til-procesindustrien

CASE: Helt rent vand med markant besparelse

I fødevareindustrien stilles store krav til kvaliteten af procesvand. På et større slagteri i Jylland har Guldager installeret en serie af ”UniSoft® Hydrus” blødgøringsanlæg til at sikre rent og kalkfrit procesvand.

Det bløde vand er afgørende for at opnå optimal rengøring i slagteprocessen med mindst muligt forbrug. Samtidig sker der ikke aflejring af kalk på fliser og udstyr, så den daglige rengøring bliver lettere.

Forbruget af vand til skylning på slagteriet var højt, og det var derfor afgørende, at netop Guldagers højeffektive Hydrus anlæg kunne reducere forbruget af salt og vand til regenerering i forhold til traditionelle blødgøringsanlæg.

Oplever I nogle af disse problemer?

… så er det tid til, at der bliver kigget på vandet i ejendommen. Kontakt os eller læs mere om vores produkter nedenfor.

Har du problemer med slamaflejringer i dit køleanlæg?

Årsagen:

Partikler fra luften vaskes ud i køletårnet

Løsningen:

En filterløsning

Disse produkter kan løse det:

UniFilter, posefilter, sandfilter

Er dit vandforbrug til dræning fra køletårnet for højt?

Årsagen:

Høj fordampning af kølevandet

Løsningen:

Genanvendelse af drænvand op til 75 %

Disse produkter kan løse det:

CatoRec

Tæring af varmtvandsrør og varmtvandsbeholder?

Årsagen:

Korrosion i rør/beholder

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse

Disse produkter kan løse det:

UniCat®, katodisk beskyttelse

Kalkbelægninger i varmtvandsrør og -beholder

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring af det varme vand

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus

Rødt vand eller slim i vandet

Årsagen:

Korrosion, kalk og bakterier

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse, blødgøring, bakterieforebyggelse

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus, Unicat®, UniControl, LegioControl®, Sundt Vand koncept

Høje udgifter til vedligeholdelse fx til pumper og ventiler

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Høje udgifter til returvarme

Årsagen:

Dårlig varmeoverførsel pga kalk

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus, CalcFree

Kalkbelægninger på arbejdsflader

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Katolyse

Katolyse er Guldagers effektive teknologi til at beskytte mod korrosion i varmtvands-
beholdere og rørinstallationer.

Katodisk Beskyttelse

Til jernbeholdere med korrosionsbestandigt rørsystem. Kan kombineres med Unicat® og UniControl.

Unicat®

Til installationer med rørsystemer af galvaniseret stål, med veksler eller små beholdere, hvor det ikke er muligt at montere katoder.