Vandbaserede kølesystemer er meget afhængige af, at kølevandet har den optimale kvalitet.

Opretholdes den optimale kvalitet ikke kan det resultere i en række omkostningsfulde driftsgener:

 • Aflejringer og belægninger i anlæg
  Belægninger opstår i de fleste tilfælde, når kølevandets indhold af opløste salte overstiger grænsen, hvor de kan holdes i opløsning. Belægningerne virker isolerende og forårsager energitab – ligeledes kan aflejringerne give anledning til forhøjede korrosionsrater.

 

 • Risiko for korrosion
  Kølevandets passage af køletårnet betyder, at vandet konstant iltmættes. Dette er en driver for korrosion af metaller. Samtidig har kølevandets sammensætning en stor betydning for korrosionsrisikoen for de forskellige metaller, som anlægget indeholder.

 

 • Flow problemer
  Kølesystemerne store indtag af luft, betyder at luftens indhold af urenheder konstant vaskes ind i kølevandet. I den forbindelse kan det suspenderede stof aflejres i anlægget og forårsage flowproblemer og dermed funktionsnedsættelse i følsomme anlægsdele.
 • Mikrobiologisk vækst
  Forholdene i kølesystemer er tæt på skræddersyet til at skabe mikrobiologisk vækst. Høje indhold af mikroorganismer kan bevirke sundhedsmæssige problemer/risici for omgivelserne, men samtidig kan mikrobiologisk vækst også medføre risiko for nedsat flow, energitab og mikrobiologisk betinget korrosion.

 

 • Manglende mikrobiologisk kontrol
  Uden jævnlig kontrol kan køleanlægget udvikle sig til en potentiel kilde for spredning af Legionellabakterier, som kan være livsfarlig for personer med nedsat immunforsvar. Køletårnes virkemåde betyder, at legionella-ramte køleanlæg kan inficere mennesker i et meget stort geografisk område.

 

Det er derfor særdeles vigtigt, at kølesystemets vand er af rette kvalitet.

Guldager

Guldager AdditiveCare – til kølesystemer

Guldager AdditiveCare er en samlet løsning af vandbehandling af åbne og lukkede kølesystemer.

I denne løsning indgår en lang række tilsætningsstoffer, som er specielt designet til at løse driftsproblematikker i kølekredse:

 • Korrosionsinhibitorer til beskyttelse af systems konstruktionsmaterialer
 • Belægningsinhibitorer til at forhindre vandets salte skaber belægninger i anlægget
 • Anti-fouling produkter som sikrer mod flow-problemer forårsaget af uorganisk materiale i kølevandet
 • Mikrobiocider til kontrol af mikrobiologisk vækst herunder legionella bakterier
 • Biodispergatorer til bekæmpelse af biofilm

I får altid først en indledende, grundig gennemgang af jeres kølesystem, så alle aspekter og problematikker i driften bliver kortlagt – både de tekniske og økonomiske.

Teknologierne i AdditiveCare programmet kombineres med Guldagers store sortiment indenfor vandbehandlingsanlæg, doserings- og reguleringsudstyr, analyse- og laboratorie ydelse samt vores store servicekatalog. Herved opstår en samlet løsning, som giver en optimal drift af jeres kølesystem uden driftsforstyrrelser og med optimal driftsøkonomi.

Det er en total-løsning, hvor I får én samlet leverandør af anlæg, udstyr, additiver, rådgivning og service.
Kort sagt: One-point-of-contact.

Fordelene for jer er mange:

 • Minimering af vandforbrug
 • Optimalt energiforbrug
 • Minimalt vedligehold
 • Optimal køleeffekt
 • Maksimal anlægsværdi
 • Minimering af Down-time

One-point-of-contact

Læs mere om jeres fordele ved at have Guldager som One-point-of-contact leverandør i for-
bindelse med vandbehandling til kølesystemer.

Få mere at vide om, hvordan I kommer godt i gang med Guldager AdditiveCare – den effektive vandbehandling til kølesystemer

Kom godt i gang

 

Få mere at vide om, hvordan I kommer godt i gang med Guldager AdditiveCare – den effektive vandbehandling til kølesystemer.

Brug vores chat funktion her på siden eller kontakt os på +45 48 13 44 00 hvis du har spørgsmål eller ønsker besøg af vores konsulenter.

Vores servicecenter er også i kontakt med vores servicebiler, hvis du har brug for service af dit anlæg eller akut hjælp.