Säkerställa att det alltid finns friskt och rent vatten i fastigheten

Boende i flerfamiljshus är beroende av en bra och stabil vattenförsörjning. Guldager har levererat korrosionsskydd och vattenrening till otaliga fastigheter i mer än 70 år. Vi känner därför till utmaningarna i bostadsfastigheter och har gjort det till vår specialitet att leverera kompletta lösningar där vi tänker på hela vatteninstallationen. Vi kallar det intelligent vattenbehandling.

Det innebär att vi tillhandahåller korrosionsskydd, avhärdat vatten och bakterieförebyggande åtgärder till många av våra kunder. Men vi tillhandahåller inte bara systemen för att lösa problemen, vi ser också till att de är i drift dygnet runt.

På Guldager är intelligent vattenrening också effektiv service. Och med vårt omfattande serviceprogram kan du ingå ett serviceavtal som passar just dina behov.

Med en komplett lösning från Guldager, inklusive ett löpande serviceavtal, kan vi se till att din vatteninstallation är i drift dygnet runt och levererar hälsosamt och rent vatten till dina invånare.

Produkter och service går hand i hand - 360 graders syn på fastigheter

Alla är beroende av en bra och stabil vattenförsörjning. Särskilt i fastigheter där enskilda boende inte har något inflytande över försörjningen förlitar sig människor på och litar på att fastigheten har kontroll.

I generationer har Guldager A/S levererat vattenrening och korrosionsskydd till tusentals fastigheter.

Korrosionsskydd, avhärdat vatten och förebyggande/kontroll av bakterier är några av våra nyckelkompetenser. Inte bara leverans av systemen, utan även driftsättning och serviceavtal är en del av vårt 360-graders koncept.

Kontakta en konsult

Ring oss på +45 48 13 44 00 och ta reda på hur vi kan hjälpa till.

Eskild Beiter
Eskild Beiter

Chef för affärsenheten Fastigheter

Jan Jensen
Jan Jensen

Försäljningschef för området

Erik Clausen
Erik Clausen

Area Sales Manager Fyn & Jylland

Per Kaarup
Per Kaarup

Area Sales Manager Zeeland

ta bort tidsbegränsning från vatten

CASE: Investeringen återbetald på mindre än ett år

Kalk i varmvattnet orsakade stora problem med dålig värmeekonomi och kalk i perlatorer och rörledningar.

På en fastighet i Köpenhamn installerade Guldager en avhärdare "UniSoft® Hydrus" i fastighetens värmecentral för att avkalka tappvarmvattnet till mer än 400 lägenheter. Förutom att de boende fick färre problem med igensatta perlatorer sparade fastigheten mer än 20% på fjärrvärmekostnaderna.

Besparingarna uppnåddes genom att avsevärt förbättra kylningen av fjärrvärmen, vilket gjorde att investeringen i vattenavhärdaren kunde återbetalas på mindre än ett år.

Upplever du något av dessa problem?

Korrosion av varmvattenrör och varmvattenberedare?

Anledningen till detta:

Korrosion i rörledningar/pannan

Lösningen:

Katolys/elektrolys

Dessa produkter kan lösa det:

Unicat, Katodiskt skydd

Dålig värmeöverföring från värmeväxlaren

Anledningen till detta:

Förkalkad värmeväxlare

Lösningen:

Försurning av värmeväxlare/förhindrande av förkalkning

Dessa produkter kan lösa det:

Försurning, CalcFree, UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Kalkavlagringar i varmvattenrör och varmvattenberedare

Anledningen till detta:

Kalk i vattnet

Lösningen:

Mjuka upp varmvattnet

Dessa produkter kan lösa det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus

Rött vatten eller slem i vattnet

Anledningen till detta:

Korrosion, kalkavlagringar och bakterier

Lösningen:

Katolys/elektrolys, mjukgörande, bakteriehämmande

Dessa produkter kan lösa det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus, Unicat, UniControl, LegioControl®, Healthy Water Concept

Varmvatten finns inte tillgängligt i alla hyreslägenheter

Anledningen till detta:

Cirkulationen är dålig

Lösningen:

Reglering av ventiler

Dessa produkter kan lösa det:

Alfa-B ventil

Höga underhållskostnader på grund av pumpar och ventiler

Anledningen till detta:

Kalk i vattnet

Lösningen:

Mjukgörande

Dessa produkter kan lösa det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Höga kostnader för returvärme

Anledningen till detta:

Dålig värmeöverföring på grund av kalkavlagringar

Lösningen:

Mjukgörande

Dessa produkter kan lösa det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Kalkavlagringar på sanitetsporslin och kakel

Anledningen till detta:

Kalk i vattnet

Lösningen:

Mjukgörande

Dessa produkter kan lösa det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Förkalkade duschar och luftare

Anledningen till detta:

Kalk i vattnet

Lösningen:

Mjukgörande

Dessa produkter kan lösa det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Sjuka invånare (misstänkta bakterier i vattnet)

Anledningen till detta:

Legionellabakterier i vattnet

Lösningen:

Förebyggande av bakterier

Dessa produkter kan lösa det:

LegioControl®, Desinfektion av behållare, koncept för hälsosamt vatten

... är det dags att ta en titt på vattnet i din fastighet. Kontakta oss eller läs mer om vår produkter nedan.

FAQ - få svar på de vanligaste frågorna

Är korrosionsskydd nödvändigt idag?

Ja, även om de flesta installationer idag är gjorda av korrosionsbeständiga material är det fortfarande nödvändigt att skydda ståltankar, sandfilter etc. Dessutom finns det tiotusentals installationer gjorda av galvaniserat stål med många års historia som kan hålla lika många år med ett aktivt korrosionsskydd.

När varmvattenberedaren tas bort behöver vi inget korrosionsskydd, eller hur?

Ja, men kom ihåg att rörsystemet fortfarande måste skyddas mot korrosion.

Hur kan avhärdning av vatten förbättra verksamheten?

Undvik kalkavlagringar på värmare, pumpar och ventiler. Och minimera underhållskostnaderna.

Är det nödvändigt att desinficera behållaren varje år?

Ja, årlig rengöring av tanken i kombination med desinfektion med klordioxid rekommenderas som det bästa sättet att förebygga legionella.

Tar korrosionsskyddet inte bort kalkavlagringar?

Nej, den förhindrar endast korrosion. Men kalken kan avlägsnas med en vattenavhärdare.

Om du inte hittade svaret på din fråga, vänligen ring oss på +45 48 13 44 00

Katolys

Katolys är Guldagers effektiva teknik för att skydda mot korrosion i varmvatten- och
panna och rörinstallationer.

Unicat®.

För installationer med galvaniserade stålrörssystem, med växlare eller små panna, där det inte är möjligt att installera katoder.

Katodiskt skydd

För järnbehållare med korrosionsbeständiga rörledningar. Kan kombineras med Unicat® och UniControl.

chloriDOS® iOX

chloriDOS® iOX® är ett doseringssystem som bekämpar Legionella i vattenburna system.

Hyprolyser iSEC

Elektrolysbaserat desinfektionssystem för kontinuerlig förebyggande av Legionella i varmvatteninstallationer - med endast salt, vatten och elektricitet.

Alfa-B

Dynamisk balanseringsventil för tappvarmvatten, speciellt för flödesreglering.

Vattenfilter för akut hjälp mot legionella

Filter som kan anslutas direkt till duschmunstycket, blandaren eller kranen om legionella har upptäckts.

softliQ:SD (Grünbeck) uppmjukning

Dricksvattengodkänd avhärdare för familjer från 1 till 12 personer. 1,8-3,8 m³/h.

softliQ:MD (Grünbeck) uppmjukning

Dricksvattengodkänd avhärdare för större villor och mindre fastigheter med upp till 30 personer. 3,2-5,6 m³/h

Delta-p® (Grünbeck) mjukgöring

Dricksvattengodkänd avhärdare för större fastigheter och mindre industrier. 5-20 m³/h

UniSoft® 9100

Ett duplexsystem är rätt val när du behöver en kontinuerlig leverans av mjukt vatten i stora volymer. 2-15 m³/h.

UniSoft® 30-60-90

Volymstyrd avhärdare som fungerar utan elektricitet. 2,7-7,5 m3/h.

Rengöring av pannan

Varmvattenbehållare bör öppnas och rengöras en gång per år för att förhindra bakterieangrepp.

Desinfektion av behållare

En årlig desinfektion av panna med klordioxid avlägsnar bio-slim och en grogrund för bakterier.

Riskbedömning

En riskbedömning är en detaljerad teknisk genomgång av anläggningen från a till z.

Analys av vatten

Vi erbjuder flera typer av vattenanalyser baserade på olika analysmetoder.

Spolning av rör

En årlig spolning av rörsystem avlägsnar effektivt bioslim från distributionsledningar och stigarledningar.

Försurning

Försurning genom panna och växlare för bättre värmeöverföring.

Unifill guld

Unifill Gold tar bort dålig lukt och oönskad smak i vattnet, reducerar eventuella klorföreningar och filtrerar ner till 0,1 mikron.