Guldagers program för visselblåsare

Som anställd, affärspartner, leverantör eller kund till Guldager ger vårt whistleblowerprogram dig möjlighet att rapportera fall där interna riktlinjer kanske inte följs eller där nationella och internationella regler och lagar har överträtts.

Det råder full sekretess och anonymitet när du kontaktar Guldagers externa whistleblower-advokat och alla GDPR-regler följs. Advokaten arbetar oberoende av Guldager och är anställd av den internationellt erkända revisionsfirman Ernst & Young.

All dialog sker uteslutande med Ernst & Young när en rapport lämnas in. Guldagers ledning underrättas dock om att en rapport har lämnats in och kan ta del av rapporten i anonymiserad form.

Guldagers styrelse får varje kvartal en översikt över eventuella pågående ärenden - inklusive en rapport om vilka initiativ Guldagers ledning har tagit för att komma till rätta med problemen.

Rapportera en incident

VIKTIGT. Att lämna in en rapport är inte en trivial fråga. Whistleblowerprogrammet är till för rättsliga utredningar där regler och lagar inte har följts.

Systemet med visselblåsare finns inte där:

  • Feedback - vi vill gärna höra från dig, men skriv till vår kundtjänst istället.
  • Frågor om whistleblowerprogrammet - vänligen kontakta oss direkt. Vi kanske kan hjälpa dig med det du vill rapportera snabbare än om en utredning först måste inledas.