Eskild Beiter

Eskild Beiter Chef för fastighetssegmentet

Från och med den 1 januari 2023 har Eskild Beiter tillträtt som chef för vår fastighetsavdelning, där han kommer att ansvara för den befintliga försäljnings- och serviceavdelningen som är inriktad på vattenbehandling i fastigheter. Eskild är 60 år, född i Ringkøbing, Danmark, och har en teknisk ingenjörsexamen samt en HD i organisation och ledning. Tidigare har han samlat på sig...

Hydro-X

Guldager förvärvar all Hydro-X:s skandinaviska försäljnings- och serviceverksamhet

Den 1 november 2022 förvärvade Guldager A/S alla skandinaviska försäljnings- och serviceaktiviteter från Hydro-X A/S samt alla aktier i Hydro-X Sweden och Hydro-X Norway. Hydro-X A/S ägdes av Hydro-X International A/S som är en del av Hydro-X-koncernen. De kombinerade verksamheterna Guldager och Hydro-X skandinaviska försäljnings- och serviceaktiviteter...

Hållbarhetsrapport-2021

Hållbarhetsredovisning 2021

År 2020 undertecknade Guldager FN:s Global Compact, vilket innebär att våra handlingar nu omfattas av principerna i FN:s Global Compact som rör mänskliga rättigheter, arbetslivsprinciper, miljö och förebyggande av korruption. Vår hållbara strategi är utformad för att stödja vår affärsmodell och samtidigt bidra till FN:s mål för hållbar utveckling...

Guldager stärker sin ställning i Schweiz

Den 20 december 2021 förvärvade Guldager-koncernen SiWaTec AG - ett 100% schweiziskt företag som grundades 2001 av Ignaz Schneider. SiWaTec utför renovering, reparation och underhåll av offentliga och privata simbassänger samt badanläggningar och fontäner. Reparationsområdet omfattar reparation och utbyte av defekta komponenter samt eftermontering av komponenter. Företaget är specialiserat på beräkning, planering och utförande av...

Guldager förvärvar Stutz GmbH

Guldager kommer att ta över Stutz GmbH - ett 100% tyskt företag som grundades 2007 av Axel Stutz - den 1 september 2021. Idag fokuserar Stutz på reparation och underhåll av offentliga simbassänger, vattenverk och industriell vattenbehandling. Reparationsområdet omfattar utbyte av defekta systemkomponenter samt eftermontering av rörledningar tillverkade av rostfritt stål, PE, PP, PVC och PVDF-material,...

Strategiskt samarbete mellan Hydro-X & Guldager A/S

Guldager A/S har inlett ett strategiskt samarbete med det nordjylländska företaget Hydro-X, som under många år har levererat kemikalier produkter för vattenbehandling inom industri- och kraftvärmesektorn. Syftet med samarbetet är att utnyttja de gemensamma synergierna mellan de två företagen, där fokus kommer att ligga på gemensamma affärsmöjligheter på europeisk nivå genom...

Guldager stärker sin ställning i Tyskland

Guldager GmbH förvärvar Thomas Bauer Wassertechnischer Vertrieb - ett 100 procent tyskägt företag som grundades av Thomas Bauer 1997 - den 1 maj 2021. Bauer fokuserar för närvarande på reparation och underhåll av offentliga simbassänger, inklusive service av klorgassystem samt mät- och reglerteknik. Reparationsområdet omfattar reparation och utbyte av defekta komponenter samt eftermontering av komponenter...

Guldager har undertecknat FN:s mål för hållbar utveckling

Guldager A/S har undertecknat FN:s Global Compact, vilket innebär att våra handlingar nu omfattas av principerna i FN:s Global Compact när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga principer, miljö och förebyggande av korruption. Vår hållbarhetsstrategi är utformad för att stödja vår affärsmodell och samtidigt bidra till FN:s mål för hållbar utveckling och säkerställa vårt åtagande gentemot FN:s Global Compact.