Guldager A/S förvärvar del av svenska Envidan

Från och med den 1 maj 2024 kommer Guldager att ta över ägandet av affärsområdet Process Water & Service från Envidan Gruppen i Sverige. Genom förvärvet ökar Guldager sin närvaro inom service och underhåll på den viktiga svenska marknaden för industriell vattenrening. Efter förvärvet kommer det förvärvade affärsområdet att integreras i Guldager Sweden AB. Likaså kommer samtliga avtal och...

Guldager förvärvar Grünbeck Belgien

Guldager A/S och Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH har kommit överens om en transaktion där Guldager:s belgiska dotterbolag, Guldager N.V., förvärvar Grünbecks belgiska dotterbolag, Grünbeck BVBA, senast den 1 januari 2024. Grünbeck BVBA är en distributör och tjänsteleverantör av det tyska moderbolagets produkter för vattenbehandling, i Belgien med fokus på avhärdning av vatten för privata hushåll, medan Grünbeck BVBA...

Guldager förvärvar ARO Energy Solutions A/S

Från och med den 18 januari tar Guldager A/S över ägandet av ARO Energy Solutions A/S genom förvärv av samtliga aktier i bolaget. Genom förvärvet ökar Guldager sin närvaro i försörjningskedjan inom vattenrening genom att även ha ett fotfäste inom produktion och leverans av varmvattenberedare för fastigheter och industri. Guldager har en stark position i försörjningskedjan inom vattenrening...

Guldager förvärvar Servicebilen ApS/Vision Watercare

Från och med den 1 januari 2024 kommer Guldager A/S att ta över verksamheten i Servicebilen ApS, även känt som Vision Watercare. Sammanslagningen av de två vattenteknik- och vattenbehandlingsföretagen görs för att skapa en synergieffekt, först och främst till förmån för företagens kunder, men också till förmån för företagen och deras anställda i deras dagliga arbete. Med tillskottet av Vision Watercares...

Sevgyl

Ny CFO för Guldager A/S

Vattenteknikföretaget Guldager A/S har utsett Sevgyl Abdulovski till ny CFO. Han kommer närmast från en liknande befattning som CFO på Simatek A/S och har tidigare haft liknande befattningar på TITAN Containers A/S och Rohde Nielsen A/S. Sevgyl har en magisterexamen i företagsekonomi från Copenhagen Business School, är auktoriserad revisor och har en executive MBA från...

Eskild Beiter

Eskild Beiter Chef för fastighetssegmentet

Från och med den 1 januari 2023 har Eskild Beiter tillträtt som chef för vår fastighetsavdelning, där han kommer att ansvara för den befintliga försäljnings- och serviceavdelningen som är inriktad på vattenbehandling i fastigheter. Eskild är 60 år, född i Ringkøbing, Danmark, och har en teknisk ingenjörsexamen samt en HD i organisation och ledning. Tidigare har han samlat på sig...

Hydro-X

Guldager förvärvar all Hydro-X:s skandinaviska försäljnings- och serviceverksamhet

Den 1 november 2022 förvärvade Guldager A/S alla skandinaviska försäljnings- och serviceaktiviteter från Hydro-X A/S samt alla aktier i Hydro-X Sweden och Hydro-X Norway. Hydro-X A/S ägdes av Hydro-X International A/S som är en del av Hydro-X-koncernen. De kombinerade verksamheterna Guldager och Hydro-X skandinaviska försäljnings- och serviceaktiviteter...

Hållbarhetsrapport-2021

Hållbarhetsredovisning 2021

År 2020 undertecknade Guldager FN:s Global Compact, vilket innebär att våra handlingar nu omfattas av principerna i FN:s Global Compact som rör mänskliga rättigheter, arbetslivsprinciper, miljö och förebyggande av korruption. Vår hållbara strategi är utformad för att stödja vår affärsmodell och samtidigt bidra till FN:s mål för hållbar utveckling...

Guldager stärker sin ställning i Schweiz

Den 20 december 2021 förvärvade Guldager-koncernen SiWaTec AG - ett 100% schweiziskt företag som grundades 2001 av Ignaz Schneider. SiWaTec utför renovering, reparation och underhåll av offentliga och privata simbassänger samt badanläggningar och fontäner. Reparationsområdet omfattar reparation och utbyte av defekta komponenter samt eftermontering av komponenter. Företaget är specialiserat på beräkning, planering och utförande av...