Genom att använda www.guldager.com accepterar du att Guldager A/S behandlar dina personuppgifter och cookies i enlighet med data- och cookiepolicyn nedan. Cookies används för att få www.guldager.com att fungera. Vi använder bland annat cookies för att förbättra vår webbplats.

Klicka här för att gå till cookie-policyn

Sekretess- och personuppgiftspolicy i korthet

Denna integritets- och personuppgiftspolicy är sammanfattad för att bättre informera dig som kund om vilka personuppgifter Guldager A/S behandlar och hur vi behandlar dem - personuppgifter ska förstås som alla personligt identifierbara uppgifter. Läs vår integritetspolicy till slutet för att få en tydlig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem och hur vi skyddar din information.

Guldager A/S respekterar alla önskemål om sekretess för personuppgifter som lämnas online och är medvetet om behovet av lämpligt skydd och korrekt hantering av alla personuppgifter som vi tar emot.

Om personuppgiftspolicyn nedan inte kan accepteras, förbehåller sig Guldager A/S rätten att avvisa beställningar och andra förfrågningar, eftersom en bristande accept kan innebära att Guldager A/S inte kan fullfölja förhållandet, vilket annars krävs enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter

Personuppgifter omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera enskilda personer, inklusive men inte begränsat till för-, mellan- och efternamn, ålder, kön, yrkestitel, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter, oavsett om de avser den enskildes privata bostad eller arbetsplats.

På samma sätt omfattar personuppgifter även uppgifter som beteende, inköpshistorik, finansiell information etc. som alla används för att upprätthålla kund- och leverantörsrelationen mellan kunder och Guldager A/S.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Du kan besöka www.guldager.com utan att lämna dina personuppgifter till oss. När du besöker webbplatsen tilldelas ett ID till din session. Detta kan inte identifiera dig som person.

Guldager behöver en rad personuppgifter för att kunna göra affärer med dig och ditt företag, underhålla kundrelationen och marknadsföra produkter och tjänster. Viss information samlas också in och behandlas i enlighet med rättsliga krav enligt den danska lagen om penningtvätt och bokföring.

Följande information kan samlas in och behandlas när du handlar på Guldager A/S:

E-postadress, för- och efternamn, adress, telefonnummer, ålder, kön, tekniska uppgifter (inklusive IP-adresser), beteende (inklusive: besökt URL, händelseutlösare, åtgärder som klick, öppningsfrekvens, inloggning, tid på varje sida etc.

Guldager samlar in och behandlar information om dig när du:

 • Göra inköp
 • skicka förfrågningar, klagomål och/eller interagera med Guldager på något annat sätt
 • Registrera dig och/eller interagera med marknadsföringsmaterial online (inklusive - men inte begränsat till - nyhetsbrev, textmeddelanden och aviseringar, annonser på tredje parts webbplatser eller liknande)
 • på något annat sätt lämnar personuppgifter till Guldager A/S

Guldager A/S samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst eller produkt, marknadsföra tjänster och produkter eller behandla förfrågningar.

Guldager A/S samlar inte in och/eller köper inte personligt identifierbar information från tredje part.

Observera att vid fakturering lagras fakturerings- och bankinformation i enlighet med tillämpliga lagar i området, inklusive lagar mot penningtvätt och bokföringslagar.

Hur använder vi din information?

Vi kan använda den insamlade informationen på följande sätt:

 • För att anpassa din upplevelse av e-post och webbplats genom personliga rekommendationer baserade på inköpshistorik
 • För att förbättra www.guldager.com och marknadsföring från Guldager A/S
 • För att ge dig bättre service när du kontaktar kundtjänsten
 • För att administrera tävlingar, kundundersökningar etc.
 • För att uppfylla dina beställningar så snabbt som möjligt
 • För att samla in produkt- och trustpilotrecensioner
 • Att följa upp förfrågningar
 • För allmän marknadsföring

Hur skyddar vi din information?

Vår webbplats skannas regelbundet efter säkerhetsbrister och svagheter så att vi kan utesluta potentiella dataläckor så snabbt som möjligt och därmed göra vår webbplats så säker som möjligt. Vi söker också regelbundet efter skadlig kod.

Dina personuppgifter lagras i säkrade nätverk och kan endast nås av ett begränsat antal anställda med åtkomsträttigheter till denna typ av information. Dessa omfattas också av vår interna sekretesspolicy, som skyddar dina rättigheter och säkerställer efterlevnad av tillämplig lagstiftning på detta område.

Vem delar vi personuppgifter med?

Personuppgifter som lämnas på www.guldager.com eller via telefonkontakt kommer endast att lämnas ut till:

 • Interna avdelningar
 • Betrodda tredje parter som är nödvändiga för att fullgöra leverans-, betalnings- och serviceavtal, inklusive inkasso och rättsliga myndigheter
 • Affärspartner i syfte att upprätthålla ditt konto och/eller marknadsföring.

För att kunna erbjuda den bästa möjliga upplevelsen på Guldagers webbplatser för vi statistik över hur användarna använder sidorna. Statistiken används uteslutande i anonymiserad form, t.ex. för att se vilka sidor och vilket innehåll som användarna interagerar med.

Guldager använder Google Analytics för att samla in besöksstatistik och vidarebefordrar i detta sammanhang IP-adresser till Google Analytics. Sekretessvillkoren för Google Analytics accepteras genom att besöka www.guldager.com och kan hittas här: www.google.com/privacy

Det finns ett databehandlingsavtal mellan Guldager A/S och alla affärspartners och leverantörer för att alltid skydda användarnas och kundernas intressen. Dessa avtal kan när som helst uppvisas på begäran.

Var lagras dina personuppgifter?

Dina uppgifter lagras på servrar i Norden. Vissa personuppgifter hanteras av en tredje part (personuppgiftsbiträde), som lagrar och behandlar personuppgifter för Guldagers räkning i enlighet med denna datapolicy och tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Om du när som helst vill avregistrera dig från våra nyhetsbrev kan du följa instruktionerna längst ned i varje e-postmeddelande. Om du har några problem med att avsluta prenumerationen kan du kontakta vår kundtjänst via kontaktuppgifterna nedan.

När du avregistrerar dig från marknadsföring från Guldager A/S kommer alla åtaganden som du har gjort gentemot oss att raderas. Dessa kan inte återskapas, och om du vid något tillfälle önskar få insikt i vad vi tidigare har skickat till dig, tidigare erbjudanden eller liknande, vänligen notera att dessa inte kan återskapas.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vid en aktiv kundrelation lagras dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna ge dig service. Om kundrelationen avslutas lagras dina uppgifter i upp till två år, beroende på uppgifternas karaktär. E-postmeddelanden som används för marknadsföring raderas automatiskt eller sparas baserat på ditt beteende - Om du inte öppnar våra marknadsföringsmeddelanden raderas dina uppgifter automatiskt efter sex månader.

Du kan när som helst begära åtkomst till eller radering av dina uppgifter. På grund av annan lagstiftning (lagar om bokföring och penningtvätt) sparas alla transaktionsuppgifter, inklusive kontakt- och företagsinformation, i fem år.

Dataläckage

Vi tar säkerhetsöverträdelser och dataläckage på största allvar. Om vi misstänker ett dataläckage från Guldager A/S interna servrar eller externa partners, genomförs ett antal initiativ för att skydda våra kunder och användare på bästa möjliga sätt.

Detta innebär bland annat att identifiera omfattningen av den potentiella skadan, meddela potentiellt berörda kunder och användare, meddela den danska datainspektionen och vidta åtgärder för att försöka begränsa omfattningen av skadan.

Om vi misstänker en dataläcka från Guldager A/S eller dess externa partner, kommer alla berörda parter, inklusive användaren, att informeras inom 72 timmar. Om du misstänker att dina uppgifter har läckt ut från Guldager A/S kan du när som helst kontakta oss.

Tillgång till information

Du kan alltid ändra dina kontouppgifter och intresseområden, inklusive om du vill att vi ska kontakta dig i samband med erbjudanden om varor eller tjänster eller avregistrera dig från nyhetsbrev.

Du kan ta reda på vilken information vi har registrerat om dig. Om du vill ha en kopia av denna information, vänligen kontakta oss på: guldager@guldager.com

Om du vill att alla uppgifter ska raderas, vänligen kontakta oss på: guldager@guldager.com

Observera! När alla data har raderats kan de inte återskapas. Uppgifter som måste lagras enligt lag kan inte raderas på begäran. Lagstiftning kan inte raderas på begäran.

Revision

Vi ser kontinuerligt över våra processer för databehandling. Denna policy uppdateras en gång per år.
Alla som omfattas av denna policy kommer att få ett e-postmeddelande varje år när den uppdateras.

Kontakta, ändra och uppdatera din integritetspolicy

Guldager A/S har åtagit sig att kontinuerligt uppfylla de rättsliga kraven för skydd av privatlivet.

Om du har några frågor eller kommentarer om vår datapolicy eller hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på guldager@guldager.com.

Om du när som helst vill avregistrera dig från våra nyhetsbrev kan du följa instruktionerna längst ned i varje e-postmeddelande. Om du har några problem med att avsluta prenumerationen kan du kontakta vår kundtjänst via kontaktuppgifterna nedan.

När du avregistrerar dig från marknadsföring från Guldager A/S kommer alla åtaganden som du har gjort gentemot oss att raderas. Dessa kan inte återskapas, och om du vid något tillfälle önskar få insikt i vad vi tidigare har skickat till dig, tidigare erbjudanden eller liknande, vänligen notera att dessa inte kan återskapas.