Avsaltningsanläggningar

Vattenrening / Avsaltning

Avsaltningssystem för allt från kök till oljeplattformar

I ett avhärdningssystem som Guldagers UniSoft-system avlägsnas kalk- och magnesiumsalter från vattnet. Det kommer dock fortfarande att finnas mineralsalter kvar i vattnet, vilket kan orsaka problem vid diskning i ett storkök eller i tekniska installationer.

Guldager tillhandahåller avsaltningssystem för allt från kök till stora industrianläggningar.

Guldagers avsaltningsanläggning använder omvänd osmos som är en membranseparationsprocess som tillåter vattenmolekyler att passera igenom men behåller majoriteten av saltinnehållet.

Membranen i Guldagers system för omvänd osmos behåller 95 - 98% av alla salter.

Systemen finns i flera storlekar och täcker alla behov från små laboratorier till stora avsaltningsanläggningar för stora industriella installationer.

Avsaltning med omvänd osmos

Kontakta en konsult

Ring oss på +45 48 13 44 00 och ta reda på hur vi kan hjälpa till.

Jan Jensen
Jan Jensen

Försäljningschef för området

Erik Clausen
Erik Clausen

Area Sales Manager Fyn & Jylland

Thomas Vartou

Chef för försäljning och support i området

Produkter för avsaltning

UniRo 150-450 C

UniRo 150-450 C skåpsystem för perfekt diskning. Från 150-450 liter/timme med en behållare från 35-80 liter.

UniRo 401 T -TC

UniRo 401-serien har utvecklats speciellt för catering- och industrisektorn. Systemet är särskilt utformat för glas- och servicediskmaskiner, men kan med stor fördel även installeras på andra ställen.

EASY:DEMI

Omvendt osmose anlæg med indbygget (engangs)filter til fremstilling af totalt afsaltet vand <0,1 µS/cm. Ydelse cirka 100 l/t. Separat ledningsevnemåler for permeat og demineraliseret vand. Filterkapacitet ved normal drift på 20-25 m3 inden det skal skiftes.

LÄTT:SNABBT

EASY:FAST är ett omvänt osmossystem med inbyggd trycktank. Flöde 140 l/h @ 15 0C 4 liters buffertkapacitet.

LÄTT: TVÄTT

Omvänd osmos-system med högt flöde och hög buffertkapacitet. Flöde 120 l/h @ 15 0C 8 liter buffertkapacitet.

HYDRO:BOX 5M

HYDRO:BOX 5M är konstruerad för att leverera hög prestanda baserat på förfiltrering med högt flöde och flera större membran. Prestanda 300 l/h @ 15 0C 8 liter buffertkapacitet.

HYDRO:BOX 7M

HYDRO:BOX 7M är konstruerad för att leverera hög prestanda baserat på förfiltrering med högt flöde och flera större membran. Med flöden upp till 480 l/h @ 15 0C utan buffertkapacitet.

Profine® ZERO

Profine® ZERO professional är det perfekta systemet för omvänd osmos när mindre mängder mycket rent vatten behövs. Prestanda upp till 24 liter per timme. Upp till 3 liter under den första minuten.

osmoliQ:LB 4000 - 30000

Helautomatiskt system för stora industriella applikationer. Storebror till GENO-OSMO-X med horisontella 8"-membran och avsaltat vatten i stora volymer.

Har du några frågor? Vi är redo med råd och vägledning

Använd vår chattfunktion på denna sida eller kontakta oss på +45 48 13 44 00 om du har några frågor eller vill ha ett besök av en av våra konsulter.

Vårt servicecenter står också i kontakt med våra servicebilar om du behöver service på ditt system eller akut hjälp.