Kontroll av legionella

Vattenrening / kontroll av legionella
kontroll av legionella

Erfaren legionellarådgivare

Guldager har tillsammans med Statens Serum Institut och Dansk Teknologisk Institut lett ett EU-projekt som kartlagt de europeiska ländernas metoder för legionellaförebyggande åtgärder i varmvattensystem. Guldagers Healthy Water-koncept bygger på kunskap och sunt förnuft.

Legionella - ett allvarligt hot

Legionella är en bakterie som finns överallt där det finns vatten. Den förökar sig snabbt på platser där vattnet är stillastående och har en behaglig temperatur på 30-40 grader Celsius - vilket råkar vara samma temperatur som vi människor gillar att bada i.

Tyvärr är legionella en farlig bakterie som kan orsaka luftvägsinfektioner hos människor, ibland med allvarliga konsekvenser. Legionella sprids genom luften i små droppar, aerosoler, t.ex. när vi sätter på duschen, och kan orsaka en lungsjukdom som i vissa fall kan vara dödlig.

Hjälp med legionella

Legionella är ett problem överallt där vi använder varmvatten.

Vi har lagt all vår kraft på att hitta praktiska lösningar på problemet. Vi ger råd, analyserar och hittar rätt lösning för att undvika bakterier.

Kontakta en konsult

Ring oss på +45 48 13 44 00 och ta reda på hur vi kan hjälpa till.

Diana Torkelund
Diana Torkelund

Försäljningsingenjör, Legionellakontroll

Erik Clausen
Erik Clausen

Area Sales Manager Fyn & Jylland

Produkter för legionellakontroll

Hyprolyser iSEC

Elektrolysbaserat desinfektionssystem för kontinuerlig förebyggande av Legionella i varmvatteninstallationer - med endast salt, vatten och elektricitet.

Alfa-B

Dynamisk balanseringsventil för tappvarmvatten, speciellt för flödesreglering.

7 bra regler att komma ihåg

01.

Temperatur i varmvattensystemet
Minst 50°C i hela det cirkulerande varmvattensystemet.
Håll även ett öga på temperaturen vid de yttersta tappställena i byggnaden. Under arbetstoppar kan man förvänta sig att temperaturen sjunker något.

02.

Rengör rören
Korrosionsrester, rostpustlar och bioslim är "gömställen" och "föda" för bakterierna. Vid pastörisering av ett system kan bioslimet skydda legionellabakterier från den höga vattentemperaturen.

03.

Bra fördelning av varmvatten
Genom att reglera varmvattnet på rätt sätt kan de rekommenderade temperaturerna bibehållas.

04.

Rätt cirkulationshastighet gör det svårare för biosolider att utvecklas och fastna, och ger bättre förutsättningar för korrosionsskydd.

05.

Storlek på tank
Varmvattenförbrukningen bör motsvara en tömning av tanken 1,5 till 2 gånger per dag. För stor
pannan innebär för lång uppehållstid för vattnet i temperaturområdet 20-40 °C. För liten pannan innebär risk för termofila bakterier på grund av bristande skiktning i tanken.

Om det är möjligt att köra ett legionellaprogram (temperaturgymnastik) på vattentanken, bör detta normalt göras minst en gång per vecka. Programmet bör köras nattetid för att undvika skållningsskador.

06.

Döda rörändar
Felaktigt pluggade rörändar ger gynnsamma förhållanden för bakterier, eftersom temperaturen är lägre och det inte finns något flöde i den stängda rörsektionen.

07.

Sällan använda kranar är i princip samma sak som döda rörändar. Förutom att du ibland tappar vatten därifrån som kan ha varit stillastående i 14 dagar eller mer.

Alla kranar bör aktiveras en gång i veckan på högsta värme. För de kranar som inte aktiveras vid normal förbrukning måste du skapa en konstgjord förbrukning, och kom också ihåg att motionera blandarkranen så att den inte lägger sig vid den önskade badtemperaturen.

Har du några frågor? Vi är redo med råd och vägledning

Använd vår chattfunktion på denna sida eller kontakta oss på +45 48 13 44 00 om du har några frågor eller vill ha ett besök av en av våra konsulter.

Vårt servicecenter står också i kontakt med våra servicebilar om du behöver service på ditt system eller akut hjälp.