Hydro-X

Guldager förvärvar all Hydro-X:s skandinaviska försäljnings- och serviceverksamhet

Den 1 november 2022 förvärvade Guldager A/S alla skandinaviska försäljnings- och serviceaktiviteter från Hydro-X A/S samt alla aktier i Hydro-X Sweden och Hydro-X Norway. Hydro-X A/S ägdes av Hydro-X International A/S som är en del av Hydro-X-koncernen. De kombinerade verksamheterna Guldager och Hydro-X skandinaviska försäljnings- och serviceaktiviteter...