Guldager A/S förvärvar del av svenska Envidan

Från och med den 1 maj 2024 kommer Guldager att ta över ägandet av affärsområdet Process Water & Service från Envidan Gruppen i Sverige. Genom förvärvet ökar Guldager sin närvaro inom service och underhåll på den viktiga svenska marknaden för industriell vattenrening. Efter förvärvet kommer det förvärvade affärsområdet att integreras i Guldager Sweden AB. Likaså kommer samtliga avtal och...