Rent dricksvatten och rörledningar fria från musslor

Guldager har tekniken för att producera dricksvatten genom avsaltning av havsvatten och tillsats av kalcium. Vi producerar tekniskt vatten för borrnings- och transformatorplattformar samt avancerad antifoulingteknik.

Antifouling tar bort tillväxtbasen för exempelvis musslor och alger som kommer in i rörsystemet. Med Guldager -tekniken tillsätter vi rätt mängd koppar och klor till havsvattenintaget. De mängder som behövs är ganska små och resultaten är tydliga.

Vattenrening till havs

Ring +45 48 13 44 00 och hör mer om hur vi kan hjälpa dig med vatten på borriggar och vindturbiner.

Antifouling på borriggar

Antifoulinginstallationer för offshoreindustrin

På offshoreanläggningar används stora mängder havsvatten. Det finns nära till hands och i rikliga mängder. Men tillsammans med havsvattnet kommer det att finnas musslor och alger, som kan orsaka stora problem.

Ett rörsystem ger optimala tillväxtförhållanden för musselkolonier, alger och andra organismer som kan växa till sig och orsaka blockeringar i rörsystemen.

Guldager's antifoulinganläggning doserar små mängder koppar till havsvattnet. Detta är en mycket effektiv metod för att förhindra att musslor och alger fastnar.

Vi har installerat antifoulinganläggningar på flera borriggar i Nordsjön, och dessa anläggningar håller rörsystemen fria från organiskt material. Anoderna i installationerna byts regelbundet ut som en del av den planerade servicen och garanterar plattformarnas operatörer en konstant och problemfri drift.

Om du inte hittar något svar på din fråga, ring oss på +45 48 13 44 00