Guldager förvärvar Grünbeck Belgien

Guldager A/S och Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH har kommit överens om en transaktion där Guldager:s belgiska dotterbolag, Guldager N.V., förvärvar Grünbecks belgiska dotterbolag, Grünbeck BVBA, senast den 1 januari 2024. Grünbeck BVBA är en distributör och tjänsteleverantör av det tyska moderbolagets produkter för vattenbehandling, i Belgien med fokus på avhärdning av vatten för privata hushåll, medan Grünbeck BVBA...