Vattenrening för kraftvärmeverk har blivit ett av våra kärnområden

Under de senaste åren har vi levererat flera vattenreningsanläggningar för avfalls- och biomassaförbrukande kraftvärmeverk.

Engagemang i detta segment kräver särskilt fokus på:

  • robust konstruktion
  • projektspecifikationer
  • idrifttagningsändamål
  • prestanda

Våra vattenreningsanläggningar är vanligtvis plug & play-lösningar som levererar vatten till kraftverkets pannor. Kapaciteten varierar, men ligger normalt på mellan 5 och 20 m3 per timme och består vanligtvis av

Ikon-power-tvättmaskin-vit

Ring +45 48 13 44 00 och få råd om en lösning som passar dina behov.

Industri-Kraftvärme-2

Hög kompetensnivå

Kompetent rådgivning, design och dimensionering är de grundläggande elementen i vår projektförsäljning.

Anläggningar av denna storlek och sammansättning kräver en hög teknisk kompetensnivå. Vår projektavdelning, som består av erfarna ingenjörer och tekniker, har mycket god kännedom om de parametrar och processer som ingår i denna typ av installationer. Anläggningarna konstrueras och dimensioneras i nära samarbete med kunden utifrån kravspecifikationer, vattenanalyser etc. Hela produktionsfasen kvalitetssäkras genom ett samordnat och direkt samarbete mellan projekt- och produktionsenheten.

Vår personal med högt kvalificerade tekniker ser till att anläggningarna installeras och implementeras med hänsyn till lokala krav från kunder och myndigheter.

Kontakta oss

Kontakta oss om

  • du behöver en komplett lösning som går utöver standard?
  • du behöver en vattenkvalitet av en viss karaktär?
  • du behöver kompetent sparring och råd för att hitta rätt lösning?
  • vill du undvika dyra driftstopp?
  • du vill vara säker på att få kompetent, teknisk support även efter övertagandet?
Energi- och kraftvärmeverk

UniSoft® Hydrus

Ekonomisk, volymstyrd avhärdare för hög förbrukning. Från 20 m³/h.

Dosering

Guldager erbjuder ett komplett program av kemikalier och doseringsutrustning för industrin. Kyltorn, värmesystem, hetvatten- och ångsystem etc. Specialister på avtal om helhetslösningar, även med korta löptider.

Filter för blandad bädd

Ett blandbäddsfilter finputsar demineraliserat vatten från t.ex. ett EDI-system för att avlägsna de sista mineralerna och salterna från vattnet.

Sandfilter

För förfiltrering före ytterligare vattenbehandling. För kontinuerlig rengöring av t.ex. kyltornsbrunnar