Producenter av dricksvatten

Vattenrening / Producenter av dricksvatten

Denna produkt är endast tillgänglig i Storbritannien

Titta på engelska

På grund av den ökande bristen på vattenresurser finns det ett behov av dricksvatteninstallationer.

Det handlar om betydande investeringar, men på Guldager ser vi det som en livscykelinvestering. Vi tillhandahåller en kommersiell och teknisk lösning som omfattar leverans av utrustning, installation och lika viktigt systemunderhåll.

Vattenproducenterna är plug and play-enheter som kan monteras på skid eller i container och kräver lite eller inget underhåll när de väl är installerade. Finns med all nödvändig förbehandling, filtrering, klorering och deklorering före RO-membranenheten och efterbehandling med t.ex. UV, klorering, omhärdning med dolomit, pH-reglering och distributionspumpsystem.

Vattenkvalitet enligt WHO, nationella standarder eller företagsstandarder. Finns i alla kapaciteter med valfri redundans.e

Har ni några frågor? Vi står redo med råd och vägledning.

Ring +45 48 13 44 00 måndag - torsdag 8-16 och fredag 8-15.30 och få svar på dina frågor om din installation, produkter, priser, avtal etc. Vårt servicecenter har också kontakt med våra servicebilar om du behöver akut service.