Vårt uppdrag är;

Att vara den föredragna partnern och leverantören för professionella kunder inom servicebaserad, intelligent vattenbehandling och skydd av vattenbärande system - med respekt för miljön och till förmån för kundernas ekonomi och slutanvändare.

Hållbarhet och strategi

I ett sekel har Guldager A/S varit verksamt inom vattenrening, och en hållbar verksamhetsmodell har alltid varit en hörnsten i vår affärsstrategi.

Under 2020 utökade vi vårt värdeerbjudande med fyra nya affärsenheter inom industriell vattenrening, korrosionsskydd, elektroosmos och additive care, vilket gör att vi kan erbjuda våra hållbara tjänster till en större marknad.

Vår hållbarhetsstrategi är utformad för att stödja vår affärsmodell och samtidigt bidra till FN:s mål för hållbar utveckling och säkerställa vårt åtagande gentemot FN:s Global Compact.

År 2020 undertecknade Guldager FN:s Global Compact, vilket innebär att vår verksamhet nu omfattas av principerna i FN:s Global Compact när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga principer, miljö och förebyggande av korruption.

Guldager utarbeta en årlig rapport om framstegen på detta område, som lämnas till FN:s Global Compact. Vi kommer att fortsätta att stödja och bidra till utvecklingen av FN:s Global Compact-principer och rapportera om framstegen varje år.

 

Claus Christian Torbøl
VD