Guldager förvärvar ARO Energy Solutions A/S

Från och med den 18 januari tar Guldager A/S över ägandet av ARO Energy Solutions A/S genom förvärv av samtliga aktier i bolaget. Genom förvärvet ökar Guldager sin närvaro i försörjningskedjan inom vattenrening genom att även ha ett fotfäste inom produktion och leverans av varmvattenberedare för fastigheter och industri. Guldager har en stark position i försörjningskedjan inom vattenrening...