Vandbehandling til kølesystemer

Vandbaserede kølesystemer er meget afhængige af, at kølevandet har den optimale kvalitet. Opretholdes den optimale kvalitet ikke kan det resultere i en række omkostningsfulde driftsgener: Aflejringer og belægninger i anlæg Belægninger opstår i de fleste tilfælde, når kølevandets indhold af opløste salte overstiger grænsen, hvor de kan holdes i opløsning. Belægningerne virker isolerende og forårsager…