Guldager har tilsluttet sig FN’s mål om bæredygtighed

Guldager A/S har underskrevet FNs Global Compact, hvilket betyder, at vores handlinger nu er underlagt principperne i FN’s Global Compact relateret til menneskerettigheder, arbejdslivsprincipper, miljøet og forebyggelse af korruption. Vores bæredygtige strategi er designet til at understøtte vores forretningsmodel og samtidig bidrage til FN’s mål for bæredygtig udvikling og sikre vores engagement i FNs Global…