Drytech_Logo_Tech_Blue-160x45

Boka en fuktkontroll

 • Vi mäter hur mycket fukt som finns i källarväggarna
 • Vi identifierar varifrån fukten kommer
 • Vi går igenom de metoder som kan lösa fuktproblemet
 • Du får en prisberäkning
OBSERVERA. Du kommer att omdirigeras till drytech.dk
Fuktkontroll för vatten i källaren

Fukt i källaren är inte något att leva med

En illaluktande källare eller källarväggar med flagnande puts och färg är ett känt problem i många villor, flerbostadshus och kommersiella fastigheter - och det är kostsamt för både din hälsa och fastigheten.

Konsekvenserna av förhöjd fukt i källaren kan vara mycket allvarliga:

 • Ökad risk för mögel i huset
 • Ökad risk för mögel i hus
 • Ökad risk för kronisk astma och allergier
 • Risk för röta och mögel i möbler och kläder
 • Luktolägenhet
 • Avflagnande puts, fuktfläckar och saltutvinning på väggar
 • Högre uppvärmningskostnader eftersom en torr vägg isolerar bättre än en fuktig
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FÖRETAG

Fukt och mögel i kommersiella fastigheter och föreningar

Mer frekventa och kraftigare skyfall samt äldre fastigheter från före 1960-talet gör att problem med vatten och fukt i källare hos bostadsrättsföreningar och företag blir allt vanligare. Byggnader med golvbrunnar och/eller toaletter i källaren är särskilt utsatta, eftersom risken är stor att avloppsnätet överbelastas och går tillbaka så att källaren fylls med avloppsvatten.

När fukt och mögel utvecklas - och om det får vara kvar - kan det spridas till lägenheterna och orsaka allergi- och hälsoproblem för de boende.

En viktig investering som lönar sig

Beslutet att avlägsna fukt i källaren är en av de viktigaste investeringarna som din bostadsrättsförening eller ditt företag kan göra i din fastighet. Investeringen kan skydda de boendes hälsa och förbättra fastighetens allmänna hälsotillstånd.

Det är viktigt att vidta åtgärder så snart problemet upptäcks. Kontakta oss på +45 70 10 80 11 om du misstänker att det finns fukt i källaren i din fastighet. Vi kan komma ut och göra en fuktkontroll i din fastighet.

Vänligen acceptera statistik, marknadsföring för att se denna video.

Se Handyman.dk:s opartiska test av Drytechs lösning och resultatet efter 5 år

HEMÄGARE

Fukt i källaren är inte något att leva med

Om du har en källare är det troligt att den också är fuktig.

Nästan alla källare från före 60-talet har stigande markfukt. Källare i gamla hus är otäta och användes tidigare endast för förvaring av kol och koks, verktyg, samt pannrum och tvättstugor.

Därför var fukt inte något problem.

Idag vill många använda sin källare för andra ändamål - tvätt- och klädförvaring, boende och vistelse. När du vill ändra eller har ändrat användningen av din källare från dess ursprungliga ändamål kommer du med största sannolikhet att få ett fuktproblem.

Därför är det en god idé att låta mäta fuktnivån.

Om du misstänker att du har ett fuktproblem i din källare, kontakta oss. Vi utreder problemets omfattning och ser om vi kan hjälpa dig att lösa ditt fuktproblem i källaren.

Vänligen acceptera statistik, marknadsföring för att se denna video.

Det finns pengar i en torr källare

Om du permanent tar bort eller minskar fukten i din källare är de ekonomiska fördelarna uppenbara.

Tidningen "Penge & Privatøkonomi" besökte en familj i Köpenhamns nordvästra distrikt som investerade ca 350.000 DKK i att avlägsna fukt från sin 95 kvadratmeter stora källare. Källaren byggdes sedan om så att familjen kan använda den för olika aktiviteter. Enligt en fastighetsmäklare har denna förbättring ökat husets värde med cirka en halv miljon danska kronor, trots att källaren inte är godkänd för boende.

Billiga kvadratmeter gömmer sig ofta i husets källare. Det är kvadratmeter som du kan njuta av och tjäna pengar på när du säljer, om du gör rummen torrare och ljusare. Värdeökningen blir ännu större om källaren kan godkännas som bostadsyta.

Fukt i källaren
BUSINESS
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FÖRETAG

Fukt och mögel i kommersiella fastigheter och föreningar

Mer frekventa och kraftigare skyfall samt äldre fastigheter från före 1960-talet gör att problem med vatten och fukt i källare hos bostadsrättsföreningar och företag blir allt vanligare. Byggnader med golvbrunnar och/eller toaletter i källaren är särskilt utsatta, eftersom risken är stor att avloppsnätet överbelastas och går tillbaka så att källaren fylls med avloppsvatten.

När fukt och mögel utvecklas - och om det får vara kvar - kan det spridas till lägenheterna och orsaka allergi- och hälsoproblem för de boende.

En viktig investering som lönar sig

Beslutet att avlägsna fukt i källaren är en av de viktigaste investeringarna som din bostadsrättsförening eller ditt företag kan göra i din fastighet. Investeringen kan skydda de boendes hälsa och förbättra fastighetens allmänna hälsotillstånd.

Det är viktigt att vidta åtgärder så snart problemet upptäcks. Kontakta oss på +45 70 10 80 11 om du misstänker att det finns fukt i källaren i din fastighet. Vi kan komma ut och göra en fuktkontroll i din fastighet.

Vänligen acceptera statistik, marknadsföring för att se denna video.

Se Handyman.dk:s opartiska test av Drytechs lösning och resultatet efter 5 år

PRIVAT
HEMÄGARE

Fukt i källaren är inte något att leva med

Om du har en källare är det troligt att den också är fuktig.

Nästan alla källare från före 60-talet har stigande markfukt. Källare i gamla hus är otäta och användes tidigare endast för förvaring av kol och koks, verktyg, samt pannrum och tvättstugor.

Därför var fukt inte något problem.

Idag vill många använda sin källare för andra ändamål - tvätt- och klädförvaring, boende och vistelse. När du vill ändra eller har ändrat användningen av din källare från dess ursprungliga ändamål kommer du med största sannolikhet att få ett fuktproblem.

Därför är det en god idé att låta mäta fuktnivån.

Om du misstänker att du har ett fuktproblem i din källare, kontakta oss. Vi utreder problemets omfattning och ser om vi kan hjälpa dig att lösa ditt fuktproblem i källaren.

Vänligen acceptera statistik, marknadsföring för att se denna video.

Det finns pengar i en torr källare

Om du permanent tar bort eller minskar fukten i din källare är de ekonomiska fördelarna uppenbara.

Tidningen "Penge & Privatøkonomi" besökte en familj i Köpenhamns nordvästra distrikt som investerade ca 350.000 DKK i att avlägsna fukt från sin 95 kvadratmeter stora källare. Källaren byggdes sedan om så att familjen kan använda den för olika aktiviteter. Enligt en fastighetsmäklare har denna förbättring ökat husets värde med cirka en halv miljon danska kronor, trots att källaren inte är godkänd för boende.

Billiga kvadratmeter gömmer sig ofta i husets källare. Det är kvadratmeter som du kan njuta av och tjäna pengar på när du säljer, om du gör rummen torrare och ljusare. Värdeökningen blir ännu större om källaren kan godkännas som bostadsyta.

Fukt i källaren

Drytechs lösning:

 • Avlägsnar uppstigande fukt
 • Förebygger mögel och mjöldagg
 • Eliminerar lukt i källare
 • Ger ett bättre inomhusklimat
 • Sparar pengar på din värmeräkning
 • Mycket billigare än perimeterdränering
 • Inga grävningsarbeten
 • Snabb installation
 • 100% underhållsfri
 • Effekt eller pengarna tillbaka

Hur fungerar Drytech?

Drytech använder elektroosmos för att avlägsna fukt i källaren.

Byggnaden är fuktsäkrad genom att kablar förläggs i källarväggarna i ett tunt skuret spår. Kabeln skapar ett spänningsfält mellan väggen och det omgivande området.

Sedan skickas svaga likströmsimpulser in i murverket, vilket gör att vattnet i väggarna blir positivt laddat. Jordspett, som är svagt negativa, placeras utanför fundamentet och dessa spett drar till sig det positivt laddade vattnet.

På så sätt leds vattnet bort från murverket och ner i marken runt byggnaden, samtidigt som ny fukt hindras från att stiga upp i väggarna.

Metoden är effektiv och relativt billig att installera, kräver inget underhåll och har en energiförbrukning på mindre än 10 £ per månad.

Torkningsprocess i elektroosmos

Dokumentation av Drytechs metodik och installationer

 • Se oberoende fuktregistreringsrapporter (2016) från den rådgivande ingenjörsfirman Arkitekt- og Ingeniørgruppen (AI).
  Slutsats: Den genomsnittliga fuktreduktionen är över 55% efter 12 månader. I vissa fall så mycket som 70%.
 • Drytechs elektroosmosmetod är godkänd av den paneuropeiska Önorm
  Önorm tilldelas produkter eller metoder som har bevisat sitt värde under ett antal år och som har testats av österrikiska standardiseringsexperter under minst ett år.
 • ISO 9001-certifierad
 • Testrapport från INSTITUT für BAUWESEN
 • Certifikat från SLG EMV
 • Test från Institutet för bioenergi

Nöjda kunder