Komplette systemløsninger der lever op til jeres specifikke krav

Guldager producerer og leverer skræddersyede anlæg til procesindustrien. Vi designer vandet præcist til det formål, du skal bruge det til. Uanset om det er til vedligeholdelse af maskiner og anlæg i produktionen eller hvis du har helt specielle krav til det vand, der indgår i produktionen, så kalk eller salte i vandet ikke påvirker slutproduktet.

Vand til bryggerier og fødevareindustri skal leve op til krav om hårdhedsgrader, renhed og meget andet. Og produktionsudstyret skal beskyttes mod rust og tilkalkning, så det holder længst muligt.

I kraftværker og fjernvarmesystemer skal fødevand og procesvand også ofte kunne holdes helt under kontrol, når det gælder indholdet af korrosive stoffer, salte og mineraler.

I kølesystemer anvendes vandbehandling til at beskytte mod korrosion, bakterier og fouling. På baggrund af vores mangeårige erfaring indenfor vandbehandling har vi udviklet CatoCool, som er et unikt koncept til behandling af kølevandssystemer. CatoCool er et naturligt alternativ til en kemikaliebaseret løsning.

Guldager har teknologien til at levere vand med præcis de egenskaber, der skal til.

procesindustri-vandbehandling

Kontakt os på +45 48 13 44 00 og få en professionel og uforpligtende snak om dine behov.

Se case fra Haldor Topsøe‘s nye katalysatorfabrik
Hydrus-til-procesindustrien

CASE: Helt rent vand med markant besparelse

I fødevareindustrien stilles store krav til kvaliteten af procesvand. På et større slagteri i Jylland har Guldager installeret en serie af ”UniSoft® Hydrus” blødgøringsanlæg til at sikre rent og kalkfrit procesvand.

Det bløde vand er afgørende for at opnå optimal rengøring i slagteprocessen med mindst muligt forbrug. Samtidig sker der ikke aflejring af kalk på fliser og udstyr, så den daglige rengøring bliver lettere.

Forbruget af vand til skylning på slagteriet var højt, og det var derfor afgørende, at netop Guldagers højeffektive Hydrus anlæg kunne reducere forbruget af salt og vand til regenerering i forhold til traditionelle blødgøringsanlæg.

Oplever I nogle af disse problemer?

… så er det tid til, at der bliver kigget på vandet i ejendommen. Kontakt os eller læs mere om vores produkter nedenfor.

Har du problemer med slamaflejringer i dit køleanlæg?

Årsagen:

Partikler fra luften vaskes ud i køletårnet

Løsningen:

En filterløsning

Disse produkter kan løse det:

UniFilter, posefilter, sandfilter

Er dit vandforbrug til dræning fra køletårnet for højt?

Årsagen:

Høj fordampning af kølevandet

Løsningen:

Genanvendelse af drænvand op til 75 %

Disse produkter kan løse det:

CatoRec

Tæring af varmtvandsrør og varmtvandsbeholder?

Årsagen:

Korrosion i rør/beholder

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse

Disse produkter kan løse det:

UniCat®katodisk beskyttelse

Kalkbelægninger i varmtvandsrør og -beholder

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring af det varme vand

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus

Rødt vand eller slim i vandet

Årsagen:

Korrosion, kalk og bakterier

Løsningen:

Katolyse/Elektrolyse, blødgøring, bakterieforebyggelse

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90 / UniSoft® Hydrus, Unicat®, UniControl, LegioControl®, Sundt Vand koncept

Høje udgifter til vedligeholdelse fx til pumper og ventiler

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

Høje udgifter til returvarme

Årsagen:

Dårlig varmeoverførsel pga kalk

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus, CalcFree

Kalkbelægninger på arbejdsflader

Årsagen:

Kalk i vandet

Løsningen:

Blødgøring

Disse produkter kan løse det:

UniSoft® 30-60-90, UniSoft® Hydrus

UniRo 400–2400

UniRo 400-2400 til tekniske installationer, hvor effektivitet og reduktion af vandets salte og mineraler er af stor betydning.

UniSoft® Hydrus

Driftsøkonomisk, mængdestyret blødgøringsanlæg til det store forbrug. Fra 20 m³/t.

CatoRec

Filter til genvinding af drænvand

UniControl

Styreenhed til regulering af korrosionsbeskyttelse i varmtvandsanlæg med beholder.

FAQ – få svar på de mest almindelige spørgsmål

Er det nødvendigt med korrosionsbeskyttelse i dag?

Ja, selvom de fleste installationer i dag udføres i korrosionsbestandige materialer, er det stadig nødvendigt at beskytte stålbeholdere, sandfiltre m.v. Desuden er der titusindvis af installationer, der er udført i galvaniseret stål med mange år på bagen, der kan holde lige så mange år endnu med aktiv korrosionsbeskyttelse.

Når varmtvandsbeholderen fjernes, så behøver vi vel ikke korrosionsbeskyttelse?

Jo, husk at rørsystemet fortsat skal beskyttes mod korrosion (Unicat).

Hvordan kan blødgøring forbedre driften?

Du undgår kalkaflejringer på varmelegemer og i pumper og ventiler. Og formindsker dermed udgifterne til vedligeholdelse.

Er det nødvendig at desinficere beholderen hvert år?

Ja, en årlig rensning af beholderen kombineret med desinfektion med klordioxid anbefales som det bedste middel mod Legionella.

Fjerner korrosionsbeskyttelse ikke kalk?

Nej, det forhindrer kun korrosion. Men kalken kan fjernes med et blødgøringsanlæg.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så ring til os på +45 48 13 44 00