Delta-p®.

Vattenrening / Avhärdning av vatten / Delta-p®
Vänligen acceptera statistik, marknadsföring för att se denna video.

Avhärdning för fastigheter och småindustrier

Delta-p® är ett dricksvattengodkänt triplexsystem som, tack vare den specialutvecklade automationen, kan leverera kontinuerligt mjukt vatten med mycket liten tryckförlust.

Systemet har en inbyggd by-passventil, vars utformning minimerar risken för bakteriebildning i ventilen. Dessutom är systemet utrustat med en elektrolysenhet som säkerställer att systemet desinficeras när det regenereras.

Delta-p® finns i 4 storlekar med följande anslutningar:

  • 1”
  • 1 1/4"
  • 1 ½"
  • 2”

Delta-p® finns tillgänglig med ett brett utbud av tillbehör. Detta gör det möjligt att hitta ett system som uppfyller alla behov.

Tillämpning:

Salttabletter för vattenavhärdare_10 och 25 kg

Salttabletter för din Delta-p® vattenavhärdare

 

Säck om 25 kg. Gå till beställning '

 

Påse om 10 kg. Gå till beställning '

Funktionell beskrivning

När råvattnet passerar genom hartset byts kalcium- och magnesiumjoner ut mot natriumjoner och systemet levererar mjukt vatten. Systemet är volymstyrt och styrs av vattentrycket, så ingen elanslutning krävs.

Systemet regenereras med salttabletter och tidpunkten för regenereringen bestäms av vattenförbrukningen.

Kapaciteten per regenerering beror på den aktuella hårdhetsnivån.

Har du några frågor? Vi är redo med råd och vägledning

Använd vår chattfunktion på denna sida eller kontakta oss på +45 48 13 44 00 om du har några frågor eller vill ha ett besök av en av våra konsulter.

Vårt servicecenter står också i kontakt med våra servicebilar om du behöver service på ditt system eller akut hjälp.