Glykol

DOWCAL® - Korrosjonshemmende varmeoverføringsvæsker

Guldager selger Dowcal®-produkter, som er basert på etylen- eller propylenglykol. Produktene inneholder et spesialutviklet korrosjonshemmende system som sikrer optimal systemytelse - også over tid.

Med Dowcal®-teknologiene er systemet ditt beskyttet i lang tid, slik at du kan stole på systemets ytelse i fremtiden og være trygg på at systemets strukturelle materialer ikke angripes.

De ulike glykolene brukes i en lang rekke bruksområder: solcellepaneler, HVAC-systemer, kjemisk, farmasøytisk og næringsmiddelproduksjon, industrielle kjølesystemer osv.

GuldagerTa kontakt for teknisk støtte ved valg av glykol. Vi kan gi råd om hva som er det beste valget for ditt bruksområde, inkludert vann/glykol-analyser av det eksisterende systemet for feilsøking eller for å undersøke hvilken glykoltype som allerede finnes i systemet.

Dowcal® fordeler

  • Spesialutviklede formuleringer med korrosjonsinhibitorer sikrer lav korrosjonshastighet i systemer med jern, stål, kobber og aluminium osv.
  • Dowcal®-væsker angriper ikke de fleste typer plast og metaller, noe som minimerer risikoen for systemsammenbrudd og lekkasjer.
  • Produktene sikrer effektivitet i lang tid. Den spesielle sammensetningen av korrosjonsinhibitorer muliggjør drift ved høyere temperaturer enn alternative teknologier.
  • Dowcal® er miljø- og helsevennlig: Produktene inneholder ikke nitritt eller boraks, og er fri for stoffer som er mutagene, kreftfremkallende og reproduksjonsskadelige.
  • Dowcal® fungerer i et bredt temperaturområde. DowcalTM 100E og 200E kan brukes fra -50 °C til 175 °C, mens Dowcal® N anbefales fra -50 °C til 120 °C.
  • Dowcal® kan fortynnes ned til 20 % blanding. Guldager leverer ferdigblandede glykoler i 20/80, 25/75, 30/70, 35/65, 40/60 og 50/50. Produktene kan leveres som klare væsker eller tilsettes blå eller rød farge etter ønske.

Dowcal®-produkter

Produktene kan leveres i bokser, fat, IBC-tanker og bulk.

Dowcal® 100E

Dowcal® 100E er en etylenglykolbasert (MEG) væske for varmeoverføring. Produktet inneholder et kraftig korrosjonshemmende system. Brukes i farmasøytisk og kjemisk spesialproduksjon for oppvarming og kjøling av reaktorer. Også ideelt for varme-, ventilasjons- og klimaanlegg.

Dowcal® 200E

Dowcal® 200E er en propylenglykolbasert (MPG) varmeoverføringsvæske. Produktet inneholder et kraftig korrosjonshemmende system. Væsken har lav toksisitet ved inntak og brukes ofte i HVAC-systemer, næringsmiddelindustrien og andre bruksområder der det er viktig at den ikke er skadelig ved inntak.

Dowcal® N

Dowcal® N er en propylenglykolbasert (MPG) væske som er NSF/FDA-godkjent. Produktet har lav akutt toksisitet ved inntak, og det inneholder et korrosjonshemmende system som har samme godkjenning, slik at Dowcal® N kan brukes i applikasjoner med direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler.

Effekten av Dowcal®-produkter, inkludert deres korrosjonshindrende egenskaper, er godt undersøkt og veldokumentert.

Hvordan bruke

sportssenter

Idrettssentre

Møtesal

Svømmebasseng

Har du spørsmål? Vi står klare med råd og veiledning

Bruk chat-funksjonen på denne siden eller kontakt oss på +45 48 13 44 00 hvis du har spørsmål eller ønsker besøk av en av våre konsulenter.

Servicesenteret vårt er også i kontakt med servicebilene våre hvis du trenger service på systemet eller nødhjelp.