Ultrafiltrering

Vandbehandling / Filtrering / Ultrafiltrering

Absolut filtrering sikrer god og stabil vandkvalitet

Gennem et par hundrede år har sandfiltre, aktivt kul filtre og andre mediefiltre været brugt til filtrering i forbindelse med vandbehandling. Ulempen ved disse metoder er, at fødevandskvaliteten skal være stabil, for at levere en stabil, filtreret kvalitet.

En stabil fødevandskvalitet er ikke altid mulig at opretholde. Samtidig er mediefiltre ikke en absolut filtrering. Den typiske mediefiltrering efterlader en vandkvalitet med partikler på mellem 0,5 og 20 mikron.

Ultrafiltrering stiller ikke samme krav til fødevandskvalitetens stabilitet. Det gør ikke noget, at vandet er af en dårligere kvalitet fra den ene dag til den anden. Med ultrafiltrering presses råvand under tryk gennem plastikrør. Disse rør har en porøs inderside med meget fine porer, som tilbageholder partikler ned til 0,01 mikron, hvilket betyder at bakterier, vira og kolloider også tilbageholdes.

Fordele ved ultrafiltrering:

  • God og stabil vandkvalitet, hvad enten det måles som turbiditet, SDI eller LRV
  • Tolerance overfor ændringer i fødevandets kvalitet
  • Intet behov for eller brug af kemikalier til forbehandling (polymerer, koagulenter, pH justering)
  • Mindre pladskrævende og lavere vægt end mediefiltre

Når ultrafiltrering bruges som forbehandling til omvendt osmose anlæg, så nedsættes risikoen for fouling af membranerne hvilket betyder:

  • Færre renseprocesser og kortere intervaller imellem rensninger og dermed færre driftsomkostninger og mindre nedetid
  • Muligheden for at optimere RO anlægget ved at bruge færre membraner, mindre pumper osv.

Har du spørgsmål? Vi er klar med råd og vejledning

Brug vores chat funktion her på siden eller kontakt os på +45 48 13 44 00 hvis du har spørgsmål eller ønsker besøg af vores konsulenter.

Vores servicecenter er også i kontakt med vores servicebiler, hvis du har brug for service af dit anlæg eller akut hjælp.