UniSoft® 9000

Vandbehandling / Blødgøring / UniSoft® 9000

Blødt vand 24 timer i døgnet

UniSoft® 9000 blødgøringsanlæg er et mængdestyret duplex anlæg, som leverer blødt vand 24 timer i døgnet.

Ved ionbytning fjernes kalk og magnesiumsalte fra vandet.

Anlægget kan med stor fordel anvendes i forbindelse med tekniske vandinstallationer, hvor behovet for blødgjort vand er stort.

Filteret opbruger hele sin kapacitet inden en fuldautomatisk regenerering starter. Det betyder en besparelse på vand og salt på op til 25 % i forhold til et traditionelt tidsstyret anlæg.

Anvendelse:

  • Bilvaskehaller
  • Kedelvands- og dampproduktion
  • Luftbefugtning
  • Opvaskemaskiner
  • Køletårne
  • Forbehandling til omvendt osmose

Download dokumenter

Vil du vide mere? Ring på +45 48 13 44 00 (man-tor kl. 8-16 og fre 15.30)

Funktionsbeskrivelse

Når råvandet passerer gennem resinen i membranen, byttes kalcium- og magnesiumioner ud med natriumioner, og anlægget leverer blødt vand.

Den indbyggede vandmåler registrerer forbruget og skifter automatisk til filter ll. Herefter regeneres filter l med blødt vand fra filter ll, som nu er i drift. Når regenerering af filter l er afsluttet, står det i venteposition og kobles atter til drift ved næste filterskift.

Alle bevægelige dele kommer kun i berøring med blødt vand, hvilket udelukker driftsforstyrrelser pga. kalk- og rustaflejringer.

Har du spørgsmål? Vi er klar med råd og vejledning

Ring på +45 48 13 44 00 (man-tor kl. 8-16 og fre 15.30) og få svar på dine spørgsmål om dit anlæg, produkter, priser, kontrakter m.m. Vores servicecenter er også i kontakt med vores servicebiler, hvis du har brug for service af dit anlæg eller akut hjælp.