CatoCool K

Kemikalier – Til lukkede og åbne køletårne

For at imødekomme alle behov for vandbehandling til køletårne, tilbyder Guldager også en bred række af højkvalitets kemikalier.

Ved at tilsætte kemikalier og inhibitorer til kølevandet, er det muligt at minimere de fire primære problemer i kølesystemer: korrosion, kalk, begroning og bakterievækst. For at sikre at kølesystemet er korrekt vedligeholdt og effektivt i drift, er det essentielt at de rette betingelser er opretholdt. Dette kan sikres ved at anvende specielt udvalgte kemikalier.

01.

Hvad er kemiske korrosionsinhibitorer?

Korrosionsinhibitorer forhindrer de skader, som korrosion forårsager ved at danne en beskyttende film på alle de metaloverflader, der er i kontakt med vand.

02.

Hvordan forhindrer man kalkaflejringer?

Da de fleste mineraler opløses ved lav pH kan tilsætning af syre til kølesystemet holde det meste kalk opløst og dermed forhindre begyndende kalkdannelser (threshold inhibition).

Kinetiske inhibitorer modificerer krystalstrukturen i kalken og reducerer dermed den hastighed, hvormed aflejringerne dannes.

03.

Hvodan virker kemiske foulinginhibitorer?

Ved brug af kemiske inhibitorer kan uønskede partikler i kølekølesystemet holdes svævende i vandflowet og forhindres dermed i at at sætte sig på metaloverfladerne. Dette kan opnås på to måder.

Enten med en kemisk proces (charge reinforcement) hvor man øger den elektriske ladning på partiklerne, som dermed frastøder hinanden. Eller med et befugtningsmiddel som reducerer overfladespændingen i vandet, det gør på en måde vandet mere »vådt«. Ved at holde de uønskede stoffer svævende i vandet, er det nemmere at fjerne dem fra systemet enten via dræn eller filtrering.

04.

Hvad er kemiske bakterieinhibitorer?

Bakterier og biologiske vækster i et køletårn/fordampningskondensator kan påvirke effektiviteten i nedadgående retning gennem belægninger. I tillæg hertil har køletårne/fordampningskondensatorer gode vækstebetingelser for legionella i kraft af temperatur og næringsstoffer.

Ved at behandle kølevandet med biocider kan de uønskede effekter af biologisk fouling og legionella undgås. Der skabes et grundlag for en mere effektiv og sikker drift uden risiko for smittespredning til omgivelserne. Guldagers praksis på området er at bruge to biocider med forskellig virkning. Dette for at undgå resistens og forbedre effekten.

05.

Global service og after market support

Vi leverer løsninger til hele verden. For at sikre og fastholde vores løsningers ydelsesevne og undgå dyre nedbrud, tilbyder vi en portefølje af serviceydelser.

Vores service indeholder vedligeholdelse, reparation, bredt reservedelskalatog og retrofit på eksisterende installationer.

Har du spørgsmål? Vi er klar med råd og vejledning

Ring på +45 48 13 44 00 (man-tor kl. 8-16 og fre 15.30) og få svar på dine spørgsmål om dit anlæg, produkter, priser, kontrakter m.m. Vores servicecenter er også i kontakt med vores servicebiler, hvis du har brug for service af dit anlæg eller akut hjælp.