Corona-nedlukningen af store dele af samfundet har medført, at mange bygninger længe har stået tomme eller kun brugt i et mindre omfang. Det betyder øget risiko for opblomstring af Legionella i vandsystemerne.

Som driftsansvarlig skal man derfor huske at vedligeholde aktuelle anlæg og sørge for, at de er Legionellafri inden den længe ventede genåbning.

Det første – som man selv kan gøre, hvor det er muligt – er at skylle hele rørsystemet grundigt igennem i mindst
2 minutter med så varmt vand som muligt. Det er vigtigt, at man får åbnet for vandet ved alle tapsteder for at være sikker på, at der ikke er noget stillestående vand, der ”gemmer” sig, da det netop er disse steder, at Legionella-
bakterier yngler bedst. Det er derfor optimalt, hvis man gør dette jævnligt under hele nedlukningen.

Vil man gå mere grundigt – og samtidig præventivt – til værks, findes der forskellige muligheder:

 

Hyprolyser iSEC – Elektrolysebaseret desinfektionssystem til bekæmpelse og løbende forebyggelse af Legionella i varmtvandsinstallationer – kun ved brug af salt, vand og strøm

chloriDOS® iOX® – et doseringssanlæg, der sikrer kontinuerligt og forebyggende mod Legionella i bl.a. varmtvands- og kølesystemer. Anlægget fremstiller klordioxid på opstillingsstedet og doserer direkte ind i fremløbsledningen på anlægget, således at hele rørsystemet og alle tappesteder er beskyttet mod Legionella

Skulle uheldet være ude, og der konstateres Legionella eller andre bakterier i vandet, kan problemet heldigvis løses akut med særdeles effektive filterløsninger til både vandhaner og brusere. Dette er en 100% sikker – omend midlertidig – løsning, indtil enten kilden til bakterieforureningen er elimineret, eller en af ovennævnte løsninger er installeret.

 

Til sporing af Legionella – og for den sags skyld også andre bakterier i vandet – tilbyder Guldager en komplet anlægsgennemgang, der kan suppleres med både bakteriemåling og opfølgende vandanalyser. Dette giver et helhedsbillede af situationen, som vi derefter rådgiver ud fra.

Fakta om Legionella

Legionella er en bakterie, der angriber lungerne og kan forårsage den alvorlige lungebetændelse kendt som legionærsyge samt den influenza-lignende sygdom Pontiac-feber. Lunkent og stillestående vand i rør og andre vandsystemer giver gode vækstbetingelser for Legionella. Når et vandsystem i længere tid har haft nedsat eller helt manglende gennemstrømning, kan der ophobe sig bakterier, som er svære at komme af med igen.

Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand (en såkaldt aerosol), der er forurenet med Legionella. Legionella findes dog i alle fugtige miljøer (fx kompost og slam fra renseanlæg), specielt hvis der sker en opvarmning til over 20° C. Idet mange forskellige anlæg kan sprede forstøvet vand, er der i mange tilfælde flere mulige smittekilder, men brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme. I sjældnere tilfælde kan man blive smittet ved at fejlsynke vand, der er forurenet med Legionella.

For at undgå vækst af Legionella i boliger er det vigtigt, at det kolde vand er under 20° C, og at det varme vand i hele systemet mindst er 50° C. Desuden er det vigtigt, at varmt og koldt vand først blandes, lige når det skal bruges. Vand, der har lange opholdstider ved temperaturer mellem 20° og 50° C (fx spabade og vand i køletårne), og hvor aerosoler kan komme i kontakt med mennesker, skal behandles med additiver, der hindrer vækst af bakterier.

Legionærsyge rammer specielt ældre og svækkede personer og omtrent dobbelt så hyppigt mænd som kvinder. I Danmark er der siden 2017 påvist mellem 250 og 300 sygdomstilfælde om året. Det er en kraftig stigning i forhold til årene før, hvor der blev påvist mellem 200 og 250 tilfælde om året. Der er foreløbigt ikke nogen enkel forklaring på det, men forbedret overvågning og øget diagnostisk aktivitet giver en del af forklaringen. I udlandet (Europa og USA) ses tilsvarende stigninger i antal registrerede tilfælde.

 

Få mere information

Læs de 7 gode huskeregler fra Guldager om, hvordan man normalt undgår Legionella og andre vandbårne bakterier – ligesom vi henviser til Rørcenter-anvisning 017 fra Teknologisk institut om Legionella.

 

Disse foranstaltninger er gældende i forbindelse med genåbning af samfundet efter Corona-nedlukningen. Det er dog lige så aktuelt ved andre situationer med mindre vandforbrug som f.eks. i ferieperioder.

 

 

< Mere om bakteriekontrol