Vandbehandling til kraftvarmeværker er blevet et af vores kerneområder

Vi har gennem de seneste år leveret flere vandbehandlingsanlæg til affalds- og biomassefyrede kraftvarmeværker.

Involvering i dette segment, kræver særligt fokus på:

 • robust design
 • projektspecifikationer
 • kommisionering
 • udførelse

Vores vandbehandlingsanlæg er typisk plug & play løsninger, der leverer vand til kraftværkets kedler. Ydelsen varierer, men ligger typisk på mellem 5 og 20 m3 i timen og består typisk af

 • Forbehandling – Blødgøring (aktivt kulfilter) og Kemi (fx antiklor og antiscale)
 • Omvendt osmose
 • CEDI
 • Mixed bed filter
Ikon-kraftvaerker-white

Ring på +45 48 13 44 00 og bliv rådgivet omkring en løsning, der passer til jeres kravspecifikationer.

Branche-kraftvarmeanlaeg-2

Højt kompetenceniveau

Kompetent rådgivning, projektering og dimensionering er grundelementerne i vores projektsalg.

Anlæg af denne størrelse og sammensætning kræver et højt teknologisk kompetenceniveau. Vores projektafdeling, der består af erfarne ingeniører og teknikere, har nøje kendskab til de parametre og processer, der indgår i denne type anlæg. Anlæggene designes og dimensioneres i tæt samarbejde med kunden ud fra kravsspecifikationer, vandanalyser osv. Hele produktionsfasen kvalitetssikres gennem det koordinerede og direkte samarbejde mellem egen projekt- og produktionsenhed.

Vores stab af højt kvalificerede teknikere sørger for, at anlæggene installeres og igangsættes under hensyntagen til lokale krav fra kunder og myndigheder.

Kontakt os

Kontakt os, hvis

 • du har brug for en komplet løsning, der ligger ud over standard?
 • du har brug for en vandkvalitet af en helt bestemt karakter?
 • du har brug for kompetent sparring og rådgivning til at finde den helt rigtige løsning?
 • du vil undgå dyr nedetid?
 • du vil være sikker på at kunne få kompetent, teknisk support, også efter overtagelse?
Energi-og-kraftvarmevaerk

UniSoft® Hydrus

Driftsøkonomisk, mængdestyret blødgøringsanlæg til det store forbrug. Fra 20 m³/t.

Dosering

Guldager tilbyder et fuldt program i kemikalier og doseringsudstyr til industrien. Køletårne, varmeanlæg, hedtvands- og dampanlæg med videre. Specialister i total-løsningsaftaler; også med kort løbetid.

UniRo 4000-20000

Velegnet til den store installation, der stiller høje krav til vandkvalitet og kapacitet. 4–20.000 ltr./t.

EDI

Elektrodeionisering anvendes til efterbehandling af permeatet fra RO anlægget til at producere demineraliseret vand.

Mixed Bed filter

Et mixed bed filter finpolerer demineraliseret vand fra fx et EDI anlæg, så de sidste mineraler og salte fjernes fra vandet.

Sandfilter

Til forfiltrering inden anden vandbehandling

CatoRec

Anlæg til genvinding af lettere belastet drænvand fra for eksempel køletårne. Genvinding på op til 75% er mulig under normale omstændigheder.