Additiv vandbehandling til industrien

Guldager supplerer sine eksisterende vandbehandlingsaktiviter med en afdeling, som dækker industriel kemisk vandbehandling. Med initiativet bliver Guldager eneste aktør på vandbehandlingsområdet i Danmark, som besidder in-house kapacitet til at dække både mekanisk og kemisk vandbehandling samt rens af anlæg. For kunder, som driver eksempelvis fjernvarmeanlæg, køleanlæg eller dampkedler betyder det, at der nu findes en…